Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Rapporter och yttranden för dammsäkerhet

Ladda ner yttranden, rapporter och andra publikationer om dammsäkerhet.


27 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Uppföljning av de svenska riktlinjerna för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar

2019-10-10 6844 kB
Vägledning Säkerhetsledningssystem, rutiner för egenkontroll och helhetsbedömning

2019-08-15 882 kB
Nationella larm- och varningsrutiner vid dammhaverier

2019-02-15 1054 kB
FoU Dammsäkerhet - Plan 2018-2020

2019-02-05 444 kB
Kunskapssammanställning beredskapsplanering dammhaveri

2018-12-20 330 kB
Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige år 2018

2018-12-19 196 kB
Vägledning för årlig dammsäkerhetsrapportering

2018-12-07 644 kB
Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2017

2018-12-07 882 kB
Plan för information och samverkan inom dammsäkerhetsområdet 2018-2020

2018-11-22 116 kB
Kontrollstation 2018 om dammsäkerhet

2018-08-09 406 kB
Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2016

2018-03-29 357 kB
Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige år 2017

2017-12-18 198 kB
Vidareutveckling av beredskap för dammhaveri - Handlingsplan 2017-2020

2017-09-19 541 kB
Vägledning konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering

2017-03-22 1386 kB
Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2017-2019

2017-03-09 78 kB
Plan för implementering av ny dammsäkerhetsreglering 2017-2019

2017-03-07 111 kB
Översyn av älvgrupper

2016-11-14 224 kB
Kanaler och slussar - Dammsäkerhet och konsekvensutredning

2016-04-05 1048 kB
Övergripande plan för Svenska kraftnäts dammsäkerhetsverksamhet 2016-2018

2016-03-01 439 kB
Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar 2015

2015-05-05 4119 kB

17 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige år 2016

2016-12-22 437 kB
Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2015

2016-12-21 951 kB
Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige år 2015

2015-12-23 344 kB
Uppföljning av länsstyrelsernas rapportering av tillsyn av dammsäkerhet 2014

2015-11-05 5875 kB
Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2014

2015-10-26 1688 kB
Yttrande över viktigt meddelande till allmänheten via mobil telefoni (SOU 2014:94)

2015-02-09 453 kB
Yttrande över Statskontorets rapport om tillsynsvägledning

2015-02-03 1562 kB
Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige år 2014

2014-12-12 369 kB
Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2013

2014-09-25 1331 kB
Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av dammsäkerhet 2012 och 2013

2014-09-18 223 kB
Klassificering av dammar - tidplan och fördelningsnyckel

2014-06-25 169 kB
Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige år 2013

2013-12-17 325 kB
Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2012

2013-10-08 1612 kB
Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige år 2012

2012-12-21 463 kB
Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2011

2012-12-13 998 kB
Dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige år 2011

2011-12-19 527 kB
Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2010

2011-12-13 2001 kB
Granskad