Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Vägledningar och stöd inom dammsäkerhet

Här samlas Svenska kraftnäts vägledningar och stöd i fråga om svenska dammar, regelverk, egenkontroll och tillsyn av dammsäkerhet och beredskap för dammhaveri. Den riktar sig främst till dammägare och länsstyrelser, men även till andra aktörer som konsulter, kommuner och centrala myndigheter.

Svenska kraftnäts handbok "Dammsäkerhet – Handbok för egenkontroll och tillsyn" (2013) (pdf, 1,9 MB, nytt fönster) håller på att fasas ut och ersättas av dessa vägledningar och stöd.

Svenska kraftnäts vägledningar och stöd kommer bestå av ett övergripande huvuddokument och flera underliggande dokument. I de underliggande dokumenten ges vägledning och stöd inom respektive sakområde.

Huvuddokument

  • Syfte, roller och ansvar, regelverk, orientering om underliggande dokument – arbete pågår.

Underliggande dokument

Granskad