Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Utbildning för frivilligresurser

Svenska kraftnät samarbetar med frivilligorganisationer för att utbilda och tillhandahålla personal för frivillig tjänstgöring som stöd till elförsörjning vid extraordinära situationer. Utbildade personer som kan hjälpa till behövs! Vill du vara en extra resurs för elförsörjningen vid stora störningar?

Organisationerna vi samarbetar med

Hos Frivilliga Automobilkåren (FAK) och Bilkåren finns bandvagnsförare och operatörer till reservelverk. Dessa resurser kan avlösa eller förstärka elnätsbolagens ordinarie personal.

Frivilliga Automobilkårens webbplats (nytt fönster)

Bilkårens webbplats (nytt fönster)

Utbildade sambandsoperatörer från Frivilliga radioorganisationen (FRO) kan bemanna Svenska kraftnäts mobila lednings- och sambandsstöd Molos. Om ett företag inom elsektorn avropar en Molos bemannas den av Svenska kraftnät men det avropande företaget skriver avtal med den som ska rycka in.

Frivilliga radioorganisationens webbplats (nytt fönster)

Frivilliga Flygkåren (FFK) kan på uppdrag genomföra rekognoseringsuppdrag såsom flygningar längs luftledningar eller vägar.

Frivilliga Flygkårens webbplats (nytt fönster)

Utbildning för frivilliga - vill du vara med?

Vi samarbetar med frivilligorganisationer för att utbilda och tillhandahålla personal som kan hjälpa till vid extraordinära situationer. Det finns behov av

  • bandvagnsförare
  • MOLOS-besättningar
  • piloter för flyguppdrag
  • operatörer för reservkraftaggregat.

Kontakta respektive frivilligorganisation om du har frågor om utbildningen eller vill ansöka. 

Roll  Uppgifter Kontaktväg 
Bandvagnsförare
  • Avlösa företagens egna förare
  • Bemanna elförsörjningens beredskapsbandvagnar

Frivilliga Automobilkåren (nytt fönster)

eller 

Bilkåren (nytt fönster)

MOLOS-besättning (Mobilt lednings- och sambandsstöd)
  • Bygga upp sambandet
  • Förstärka sambandsutredningen - relästation

Frivilliga Radioorganisationen (nytt fönster)

Piloter
  • Flygövervakning på region- och stamnät med nätkunnig flygobservatör
  • Övergripande skadeinventering
Frivilliga flygkåren (nytt fönster)
Operatörer för reservkraftaggregat Hantera ett urval av marknadens reservkraftaggregat

Frivilliga Automobilkåren (nytt fönster)

eller 

Bilkåren (nytt fönster)

Granskad