Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Utbildning för frivilligresurser

Svenska kraftnät samarbetar med frivilligorganisationer för att utbilda och tillhandahålla personal för frivillig tjänstgöring som stöd till elförsörjning vid extraordinära situationer. Utbildade personer som kan hjälpa till behövs! Vill du vara en extra resurs för elförsörjningen vid stora störningar?

Organisationerna vi samarbetar med

Hos Frivilliga Automobilkåren (FAK) och Bilkåren finns bandvagnsförare, terrängbilsförare, bandtraktorförare och operatörer till reservelverk. Dessa resurser kan avlösa eller förstärka elnätsbolagens ordinarie personal.

Utbildade sambandsoperatörer från Frivilliga radioorganisationen (FRO) kan bemanna Svenska kraftnäts mobila lednings- och sambandsstöd Molos. Om ett företag inom elsektorn avropar en Molos bemannas den av Svenska kraftnät men det avropande företaget skriver avtal med den som ska rycka in.

Frivilliga Flygkåren (FFK) kan på uppdrag genomföra rekognoseringsuppdrag såsom flygningar längs luftledningar eller vägar.

Utbildning för frivilliga - vill du vara med?

Vi samarbetar med frivilligorganisationer för att utbilda och tillhandahålla personal som kan hjälpa till vid extraordinära situationer. Det finns behov av bandvagnsförare, MOLOS-besättningar, terrängbilsförare, bandtraktorförare, piloter för flyguppdrag samt operatörer för reservkraftaggregat. Kontakta respektive frivilligorganisation om du har frågor om utbildningen eller vill ansöka. 

Roll UppgifterKontaktväg 
Bandvagnsförare
  • Avlösa företagens egna förare
  • Bemanna elförsörjningens beredskapsbandvagnar
www.fak.se, Frivilliga Automobilkåren, eller www.bilkaren.se.
MOLOS-besättning (Mobilt lednings- och sambandsstöd)
  • Bygga upp sambandet
  • Förstärka sambandsutredningen - relästation
www.fro.se, Frivilliga Radioorganisationen
Piloter
  • Flygövervakning på region- och stamnät med nätkunnig flygobservatör
  • Övergripande skadeinventering
www.ffk.se, Frivilliga flygkåren
Operatörer för reservkraftaggregat  Hantera ett urval av marknadens reservkraftaggregat  www.fak.se, Frivilliga Automobilkåren, eller www.bilkaren.se.
Bandtraktorförare  Bemanna Svenska kraftnäts bandtraktorer www.fak.se, Frivilliga Automobilkåren, eller www.bilkaren.se.

Granskad