Hoppa till huvudinnehåll

Elmarknad

Svenska kraftnät ansvarar för att handeln med el kan ske så smidigt som möjligt i Sverige och med andra länder i Europa. Vi ska också främja konkurrensen på elmarknaden.

Vi har i uppdrag att arbeta för ökad integration och harmonisering av de nordiska och baltiska ländernas elmarknader och elnät. Inom Europa pågår också ett omfattande arbete för att skapa en gemensam europeisk elmarknad för en hållbar och säker energiförsörjning.

Vi har därför ett ökat fokus på europeiskt samarbete de senaste åren. Vårt europeiska arbete sker främst inom ramarna för samarbetsorganisationen European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E). Inom ENTSO-E samarbetar 41 europeiska transmissionsnätsföretag i 34 länder.

Elmarknadsnyheter

Följ nyheterna via RSS E-post

Konsultation av förslag till ny avgiftsstruktur för balansansvariga

Inom Norden pågår en harmonisering av avgiftsstrukturen för balansansvariga parter samtidigt som marknaderna för stödtjänster genomgår en omfattande utveckling. Svenska kraftnät har tagit fram ett förslag till ny avgiftsstruktur för balansansvariga parter som härmed konsulteras.

Samråd av förslag om datautbyte är nu avslutat

Svenska kraftnät har nu avslutat samrådet kring data som ska utbytas mellan Svenska kraftnät och marknadens aktörer. Nu fortsätter arbetet med att detaljera kraven i samarbete med Energiföretagen Sverige.

Beslut om definition av observerbarhetsområde

Svenska kraftnät har tillsammans med branschens aktörer tagit fram en definition av observerbarhetsområdet i enlighet med artikel 43 och 75 i förordning (EU) 2017/1485 om driften av elöverföringssystem (SO) samt artikel 5 i Metod för samordning av driftsäkerhetsanalys.

Inbjudan möte om FFR marknad

Välkommen 20 oktober till ett möte om FFR marknaden. På mötet kommer Svenska kraftnät att gå igenom den FFR period som varit och blicka framåt mot 2021 års upphandling av FFR.

Samråd om förslag till provningsplan enligt ER

Svenska kraftnät bjuder in till samråd om förslag till den provningsplan som ska fastställas i enlighet med artikel 43.2 i Kommissionens förordning (EU) 2017/2196 om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (ER).

Beslut om regler för en gemensam nordisk kapacitetsmarknad för aFRR

Efter ACERs beslut från den 17 augusti 2020 kan de nordiska systemoperatörerna nu implementera och etablera en gemensam nordisk marknad för utbyte av stödtjänsten aFRR. Den gemensamma kapacitetsmarknaden är ett viktigt steg i energiomställningen inom det nordiska synkronområdet och för en framgångsrik implementering av den nya balanseringsmodellen.

Dynamisk ledningskapacitet testas i nytt pilotprojekt i Skåne

Syftet är att effektivisera överföringskapaciteten på kritiska ledningar. Tekniken innebär att sensorer installeras på faslinorna och skickar information i realtid om ledningen faktiska kapacitet, som ofta överstiger den beräknade kapaciteten.

Svenska kraftnät i avtal om Karlshamnsverket och Rya Kraftvärmeverk under sommaren

Svenska kraftnät har träffat avtal med Sydkraft Thermal Power AB och Göteborg Energi AB (GEAB) beträffande tillgänglighet och reglering av Karlshamnsverket respektive Rya Kraftvärmeverk. Avtalen syftar till att säkra resurser att avlasta transmissionsnätet och förbättra spänningsstabiliteten i systemet för att hantera driftsituationen i södra Sverige under sommaren.

Samråd av förslag avseende datautbyte - komplettering

Svenska kraftnät bjuder in till samråd av komplettering till förslag till viktiga organisatoriska krav, roller och ansvarsområden avseende datautbyte, i enlighet med artikel 40.6 och 40.7 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om drift av elöverföringssystem (SO).

Granskad