Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Elmarknad

Svenska kraftnät ansvarar för att handeln med el kan ske så smidigt som möjligt i Sverige och med andra länder i Europa. Vi ska också främja konkurrensen på elmarknaden.

Vi har i uppdrag att arbeta för ökad integration och harmonisering av de nordiska och baltiska ländernas elmarknader och elnät. Inom Europa pågår också ett omfattande arbete för att skapa en gemensam europeisk elmarknad för en hållbar och säker energiförsörjning.

Vi har därför ett ökat fokus på europeiskt samarbete de senaste åren. Vårt europeiska arbete sker främst inom ramarna för samarbetsorganisationen European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E). Inom ENTSO-E samarbetar 41 europeiska transmissionsnätsföretag i 34 länder.

Elmarknadsnyheter

Följ nyheterna via RSS E-post

Webbseminarium Nordisk nätutveckling mot ett klimatneutralt energisystem – 10 februari 2021, 9.00-11.00

De fyra nordiska systemoperatörerna Energinet, Fingrid, Statnett och Svenska kraftnät har under hösten 2020 startat projektet Nordisk nätutvecklingsutblick 2021 (Nordic Grid Development Perspective 2021). En viktig del av projektet är att skapa ett gemensamt nordiskt scenario, ”Klimatneutrala Norden”. Intressenter uppmanas att ge sina synpunkter på det nordiska scenariot.

Den nordiska färdplanen för NBM har uppdaterats

Den nya färdplanen innebär att övergången till den automatiserade nordiska mFRR energiaktiveringsmarknaden skjuts upp med sex månader. Uppdateringen påverkar dock inte tidplanen för 15 minuters avräkningsperiod.

Godkänd kapacitetsberäkningsmetod för långsiktiga tidsramar för Hansa

Svenska kraftnät och övriga systemansvariga för överföringssystem inom kapacitetsberäkningsregion Hansa har tagit fram ett uppdaterat förslag på metod för kapacitetsberäkning i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2016/1719 av den 26 september 2016 om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet (FCA). Förslaget har nu godkänts av Ei.

Godkänt förslag till rampbegränsningar

Svenska kraftnät och övriga systemansvariga för överföringssystem i Norden har tagit fram ett gemensamt ändrat förslag gällande rampbegränsningar i enlighet med förordningen (EU) 2017/1485 om drift av elöverföringssystem (SO). Förslaget har godkänts av Ei.

Konsultation om aktiveringsperiod för frekvenshållningsreserver

En kostnads- och nyttoanalys har genomförts enligt förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO). Analysen har resulterat i den minsta aktiveringsperioden 15 minuter för frekvenshållningsreserver under skärpt drifttillstånd.

Workshop om det europeiska projektet MARI

MARI är ett gemensamt TSO-projekt som syftar till att implementera den europeiska mFRR-plattformen. Tillsammans med den europeiska aFRR-plattformen, PICASSO, möjliggörs för TSO:er att netta obalanser och utbyta balansenergi i Europa. Syftet med integreringen av energibalansmarknaderna är förbättrad ekonomisk och teknisk effektivitet, samtidigt som en trygg elförsörjning upprätthålls.

Förslag om egenskaper för frekvenshållningsreserver godkänt av Ei

Svenska kraftnät och övriga systemansvariga för överföringssystem i Norden har tagit fram ett gemensamt förslag gällande ytterligare egenskaper hos frekvenshållningsreserver, FCR-D Nedreglering, enligt förordningen (EU) 2017/1485 om drift av elöverföringssystem (SO). Förslaget har godkänts av Energimarknadsinspektionen (Ei).

Upphandling FFR kapacitet för 2021 startar

Svenska kraftnät påbörjar nu upphandlingen reserven FFR (Fast Frequency Reserve) för 2021. Målet är att handla upp tillräcklig FFR-kapacitet för att säkerställa driftsäkerheten i kraftsystemet. FFR skapar förutsättningar för att kunna hantera de inledningsvis snabba och djupa (transienta) frekvensförändringar som kan uppstå vid fel vid de tillfällen då det i det nordiska kraftsystemet finns en låg nivå av rotationsenergi.

Beslut om metod för elområdesöversyn

Den 24 november delgav ACER sitt beslut om metod för Europas gemensamma elområdesöversyn. Beslutet förtydligar även tidplanen för det fortsatta arbetet, där utvärderingen av alternativa elområden förväntas komma igång under början av 2022.

Provningsplan enligt ER inlämnad till Ei

Svenska kraftnät har fastställt en provningsplan i enlighet med artikel 43.2 i kommissionens förordning (EU) 2017/2196 om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (ER) och lämnat in denna till Energimarknadsinspektionen för godkännande.

Pilotstudie: Minsta budstorlek på 1 MW för mFRR

Nu startar Svenska kraftnät en pilotstudie med sänkt minsta budstorlek för den manuella frekvensåterställningsreserven (mFRR). Piloten inleds i januari 2021 och riktar sig till anläggningar som inte är aktiva på reglerkraftmarknaden idag.

Dubblabergen: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Dubblabergen, med områdes-id DBB har etablerats från och med den 12 november 2020 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan. Dubblabergen tillhör elområde SE1.

Granskad