Nätförstärk­ningslån

Sedan den 1 maj 2015 gäller en ny förordning som innebär att nätbolag kan ansöka om så kallade nätförstärkningslån. Syftet är att underlätta anslutning av förnybar elproduktion till elnätet.

Bakgrund

Tidigare riskerade den elproducent som ville ansluta ny produktion också betala hela den förstärkning av nätet som krävdes, även när den var större än vad producenten själv kunde dra nytta av. Det orsakade en tröskeleffekt som ledde till att investeringar i ny elproduktion uteblev.

Sedan den 1 maj 2015 har Svenska kraftnät i uppdrag att bidra till att överbrygga den här investeringströskeln. Det sker genom nätförstärkningslån. Nätägare kan ansöka om lån.

Nätförstärkningslånen är en tillfällig lösning som innebär att nätföretag under vissa förutsättningar kan få lån hos Svenska kraftnät. Lånen gäller för den del av nätförstärkningskostnaderna som kan underlätta möjlighet till framtida anslutning av ytterligare elproduktion i samma område. Till skillnad mot tidigare behöver den först anslutande parten därmed bara betala "sin" del av nätförstärkningen.

I förordning 2015:213 (länk till riksdagens webbplats) fastställs villkoren för när nätbolag kan ges nätförstärkningslån.

Ansökningsomgångar

Den första ansökningsomgången avslutades den 31 december 2015. En andra ansökningsomgång kommer inledas så snart behov av nya nätförstärkningslån framkommer.

Räntor

Nedan presenteras aktuell och historisk räntesats för nätförstärkningslånet. Räntan uppdateras kvartalsvis och är baserad på historisk genomsnittlig räntekostnad för nätbolagen, se Ei:s statistik (nytt fönster), med ett påslag av statslåneräntan (länk till Riksgäldens webbplats, nytt fönster). Räntan räknas på 360 dagar.

År 2019 Procent (%)
Kvartal 1 2,59
År 2018 Procent (%)
Kvartal 1 2,36
Kvartal 2 2,36
Kvartal 3 2,13
Kvartal 4 2,32
År 2017 Procent (%)
Kvartal 1 2,0
Kvartal 2 2,1
Kvartal 3 2,16
Kvartal 4 2,30
Filstorlek
Vägledning för nätförstärkningslån

2015-11-19 165
Bilaga 1: Underlag för ansökan

2015-05-29 151
Bilaga 2: Ansökningsblankett

Observera att ansökningsomgång 1 avslutades den 31 december 2015. Nästa ansökningsomgång planeras att starta under senare delen av hösten 2016.

2015-05-29 223
Bilaga 3: Låneavtal

2015-12-10 57
Granskad