Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nätförstärk­ningslån

Förordningen om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion, innebär att nätbolag kan ansöka om så kallade nätförstärkningslån. Syftet är att underlätta anslutning av förnybar elproduktion till elnätet.

Bakgrund

Tidigare riskerade den elproducent som ville ansluta ny produktion också betala hela den förstärkning av nätet som krävdes, även när den var större än vad producenten själv kunde dra nytta av. Det orsakade en tröskeleffekt som ledde till att investeringar i ny elproduktion uteblev.

Sedan den 1 maj 2015 har Svenska kraftnät i uppdrag att bidra till att överbrygga den här investeringströskeln. Det sker genom nätförstärkningslån. Nätägare kan ansöka om lån.

Nätförstärkningslånen är en tillfällig lösning som innebär att nätföretag under vissa förutsättningar kan få lån hos Svenska kraftnät. Lånen gäller för den del av nätförstärkningskostnaderna som kan underlätta möjlighet till framtida anslutning av ytterligare elproduktion i samma område. Till skillnad mot tidigare behöver den först anslutande parten därmed bara betala "sin" del av nätförstärkningen.

I Förordning (2015:213 ) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion på riksdagens webbplats (nytt fönster), fastställs villkoren för när nätbolag kan ges nätförstärkningslån.

Ansökningsomgångar

Den första ansökningsomgången avslutades den 31 december 2015. En andra ansökningsomgång kommer inledas så snart behov av nya nätförstärkningslån framkommer.

Räntor

Tabellen presenterar aktuell och historisk räntesats för nätförstärkningslånet. Räntan uppdateras kvartalsvis och är baserad på historisk genomsnittlig räntekostnad för nätbolagen, vilket finns att ta del av på Elmarknadsinspektionens webbplats, med ett påslag av statslåneräntan. Räntan räknas på 360 dagar.

Elnätsföretag - nättariffer och årsrapporter på Elmarknadsinspektionens webbplats (nytt fönster)

Information om statslåneräntan på Riksgäldens webbplats (nytt fönster)

År 2019 Procent (%)
Kvartal 1 2,59
Kvartal 2 2,33
Kvartal 3 2,02
Kvartal 4 1,79
År 2018 Procent (%)
Kvartal 1 2,36
Kvartal 2 2,36
Kvartal 3 2,13
Kvartal 4 2,32
Filstorlek
Vägledning för nätförstärkningslån

2015-11-19 165
Bilaga 1: Underlag för ansökan

2015-05-29 151
Bilaga 2: Ansökningsblankett

Observera att ansökningsomgång 1 avslutades den 31 december 2015. Nästa ansökningsomgång planeras att starta under senare delen av hösten 2016.

2015-05-29 223
Granskad