Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nätförstärk­ningslån

Enligt förordning (2015:213) kan nätföretag ansöka om så kallade nätförstärkningslån. Syftet är att underlätta anslutning av förnybar elproduktion till elnätet.

Bakgrund

Den elproducent som vill ansluta ny produktion till ett nät som saknar ledig kapacitet får betala hela den förstärkning av nätet som krävs, även om den tillkommande kapaciteten är större än vad producenten själv kan dra nytta av. Det orsakar en tröskeleffekt som kan leda till att investeringar i ny elproduktion uteblir.

Sedan den 1 maj 2015 har Svenska kraftnät i uppdrag att bidra till att överbrygga den här investeringströskeln. Det sker genom nätförstärkningslån som nätägare kan ansöka om.

Nätförstärkningslånen är en tillfällig lösning som innebär att nätföretag under vissa förutsättningar kan få lån hos Svenska kraftnät. Lånen gäller för den del av nätförstärkningskostnaderna som kan underlätta möjlighet till framtida anslutning av ytterligare elproduktion i samma område. Den först anslutande parten behöver därmed bara betala ”sin” del av nätförstärkningen.

I förordning (2015:213 ) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion, fastställs villkoren för när nätbolag kan ges nätförstärkningslån.

Förordning (2015:213 ) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Ny utlysning av nätförstärkningslån

Svenska kraftnät utlyser en ny omgång av nätförstärkningslån. Under perioden 14 januari – 14 februari 2020 är det möjligt för nätföretag att lämna in ansökan om nätförstärkningslån.

Så går ansökan till

På denna sida finns en vägledning med tre bilagor som beskriver ansökningsprocessen för nätförstärkningslån.

 1. Fyll i dokumentet Bilaga 2: Ansökningsblankett. Samtliga underlag till ansökan ska vara bifogade för att ansökan ska accepteras. En detaljerad beskrivning av alla underlag finns i Bilaga 1: Underlag för ansökan.

 2. Ansökan skickas in elektroniskt till registrator@svk.se eller via post till Svenska kraftnäts registratur senast 14 februari 2020.

  Svenska kraftnät
  Box 1200
  172 24 Sundbyberg

  Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden och om den ges in elektroniskt ska den vara undertecknad med en elektronisk signatur.

  Ansökan och kompletterande handlingar i ärendet märks genom att skriva följande text i ämnesfältet:

  Ansökan om Nätförstärkningslån 2020, <projektnamn>, <företagsnamn>

 3. Vi utreder om det är möjligt att bevilja nätförstärkningslån för ansökt nätförstärkning. Beslut om bifall eller avslag på ansökan meddelas sökanden snarast efter det att beslut tagits.

 4. Vid bifall av ansökan ska ett låneavtal (Bilaga 3) tecknas inom en månad från och med att beslut om nätförstärkningslån har meddelats. Låneavtalet garanterar lån från Svenska kraftnät för de aktuella nätförstärkningarna upp till det belopp nätföretaget har beviljats lån för och förbinder nätföretaget att följa lånevillkoren.

Ansökningsomgångar

Den första ansökningsomgången avslutades 31 december 2015.

Den andra ansökningsomgången avslutas 14 februari 2020.

Räntor

Tabellen presenterar aktuell och historisk räntesats för nätförstärkningslånet. Räntan uppdateras kvartalsvis och är baserad på historisk genomsnittlig räntekostnad för nätbolagen, vilket finns att ta del av på Elmarknadsinspektionens webbplats, med ett påslag av statslåneräntan. Räntan räknas på 360 dagar.

Elnätsföretag - nättariffer och årsrapporter på Energimarknadsinspektionens webbplats (nytt fönster)

Information om statslåneräntan på Riksgäldens webbplats (nytt fönster)

År 2019 Procent (%)
Kvartal 1 2,59
Kvartal 2 2,33
Kvartal 3 2,02
Kvartal 4 1,79
År 2018 Procent (%)
Kvartal 1 2,36
Kvartal 2 2,36
Kvartal 3 2,13
Kvartal 4 2,32
Filstorlek
Vägledning för nätförstärkningslån

2019-12-10 262
Bilaga 1: Underlag för ansökan

2019-12-10 168
Bilaga 2: Ansökningsblankett

2019-12-10 223
Bilaga 3: Låneavtal

2019-12-12 182
Granskad