Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Avräkning

En balansansvarig aktör lyckas sällan helt med att planera sig till perfekt balans. Då griper vi in genom att köpa eller sälja el. Aktören som orsakat en obalans får betala vad det kostar att återupprätta balansen. Vi räknar ut vad det kostar i den så kallade balansavräkningen.

Rutiner för rapportering

Balansavräkningen är baserad på inrapporterade mätvärden. För att balansavräkningen ska stämma krävs det att parterna på elmarknaden rapporterar in korrekta uppgifter till oss. Uppgifterna måste också rapporteras i tid. Det finns strikta rutiner för hur det ska gå till. Du kan läsa mer om det i Elmarknadshandboken (länk till Elmarknadsutvecklings webbplats).

Mimer är ett stödsystem

I systemet Mimer tillhandahåller vi kontaktuppgifter om elaktörerna och information så att aktörerna ska kunna kvalitetssäkra balansavräkningen.  Gå till Mimer.

Förändringar i nätområdesstrukturen

Vi publicerar aktuella förändringar i nätområdesstrukturen inför avräkningen på sidan Strukturinformation.

Kontakta gärna oss

Har du frågor om balansavräkningen? Kontakta gärna oss på telefon 070-639 79 74 eller e-post avrakning@svk.se.

Om du har frågor om avräkning med utlandet, kontakta tso.settlement@svk.se.

Granskad