Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Anmäl strukturförä­ndringar

Anmäl företagsförändringar

Blanketten F Företagsinformation (excel, 190 kB, nytt fönster) används för att anmäla företagsförändringar. Blanketten används för att lämna information om företaget och dess rapporteringsrutiner till Svenska kraftnät samt andra aktörer. Blanketten finns i ett exemplar för nätägaren och ett för elhandelsföretaget. Den kan användas i alla sammanhang då information om företaget behöver meddelas någon annan aktör, om företaget byter mätombud eller någon annan förändring sker.

Anmälan sänds till struktur@svk.se.

Anmäl anläggningar i ett reglerobjekt

Blanketten Reglerobjekt anläggningsförteckning (excel, 150 kB, nytt fönster) används av den som är balansansvarig för att informera Svenska kraftnät om vilka anläggningar som ska ingå i ett reglerobjekt. Blanketten skall skickas in senast två veckor, det vill säga 14 dagar i förväg (gärna tidigare.)

Anmälan sänds till reglerobjekt@svk.se.

Anmäl förändringar i mätvärdesstrukturen

Blanketten N1 Strukturkvittens (excel, 170 kb, nytt fönster) används av nätägaren för att informera balansansvariga och elleverantörer om förändringar i mätvärdesstrukturen.

Blanketten N2 Strukturanmälan (excel 110 kB, nytt fönster) är nätägarens strukturanmälan till Svenska kraftnät. Anmälan sänds till struktur@svk.se och ska vara oss tillhanda senast den 22:a före leveransmånaden.

Anmäl förändring i nätavräkningsområdet

Blanketten N3 Strukturförändringar av nätområden (excel, 100 kB, nytt fönster) används vid ändring av ombud, nätägare eller när ett angränsande nät tillkommer till nätområdet. Nätägaren ska anmäla det 2 veckor i förväg genom att skicka ifylld blankett till struktur@svk.se.

Anmäl bilateral handel

Den 1:a och 16:e i månaden etableras nya data för fastkraftaffärer/bilateral handel. De två balansansvariga ska anmäla detta två veckor i förväg, med blanketten T1 Strukturanmälan fastkraftaffärer (excel 140 kB, nytt fönster). Svenska kraftnät behöver få information om vilka relationer som gäller mellan två parter som tidigare inte handlat fastkraft (fast volym under viss tid) med varandra och där affären dessutom görs mellan olika balansansvariga. Anmälan sänds till struktur@svk.se.

Vill du veta mer?

Mer information om de olika blanketterna och hur de används mellan aktörerna finns i Elmarknadshandboken.

Granskad