Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nordisk balansavräkning (NBS)

Nordic Balance settlement (NBS) var ett projekt som Svenska kraftnät drev tillsammans med Fingrid och Statnett under perioden 2012-2017. Projektet syftade till att skapa en gemensam nordisk balansavräkning i Sverige, Finland och Norge.

Sedan den första maj 2017 har Svenska kraftnäts intressebolag eSett Oy (länk till eSetts webbplats, nytt fönster) tagit över det operativa ansvaret för balansavräkningen och den dagliga driften av tillhörande systemstöd. För mer information kring den gemensamma marknadsmodellen eller hur du går tillväga för att bli balansansvarig i Sverige vänligen kontakta settlement@esett.com för mer information.

Granskad