Strukturinf­ormation

För att elmarknaden ska fungera och för att Svenska kraftnät ska kunna göra balansavräkningen, behöver en stor mängd information(struktur) sändas mellan aktörerna (nätägare, balansansvariga, elleverantörer och Svenska kraftnät). Det är viktigt att strukturen är uppdaterad och korrekt.

Strukturinformationen kan bestå av övergripande uppgifter om aktören, nätavräkningsområden och detaljerad information som exempelvis reglerobjekt och dataserier. 

Anmäl strukturförändringar

När en förändring i strukturen sker ska det alltid anmälas genom en strukturanmälan.

I systemet Mimer kan nätägare själv ändra strukturen för mätvärdesdata i sitt nätområde. Detta ska göras senast 3 dagar innan den nya strukturen ska börja gälla. För att kunna göra ändringar i Mimer, måste denna blankett för åtkomst till Mimer fyllas i (pdf, 900 kB, nytt fönster). 

Om nätägaren inte har möjlighet att ändra sin struktur i Mimer, kan denne istället skicka in en strukturanmälan med den så kallade N2-blanketten. Blanketten finns på sidan "Anmäl strukturförändringar". Där finns också blanketter för att anmäla andra typer av strukturförändringar.

Aktuell struktur

I systemet Mimer finns uppgifter om den övergripande strukturen på elmarknaden. Kartor över nätavräkningsområden finns på webbplatsen Nätområden.se.

Någon gång mellan den 25-27:e varje månad, skickar vi ut en strukturrapport till alla nätägare och balansansvariga. Strukturrapporten är en sammanställning av all väsentlig information som rör strukturen i aktuellt nätområde. I strukturrapporten redovisas detaljerade uppgifter per nätavräkningsområde eller för en viss balansansvarig.

I nyhetsflödet nedan redovisar vi förändringar i balansansvar, nätområden och företagsförändringar.

 

Nyheter Visa alla strukturförändringar

Markbygden: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Markbygden, med områdes-id MBN har etablerats från och med 1 juli 2018 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan. Markbygden tillhör elområde SE1.

Lehtirova: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Lehtirova, med områdes-id LEH etableras från och med den 1 maj 2018 i balansavräkningen. Lehtirova kommer att tillhöra elområde SE1.

Dragaliden: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Dragaliden, med områdes-id DLN etableras från och med 1 mars 2018 i balansavräkningen. Dragaliden kommer att tillhöra elområde SE1.

Solberg region: nytt nätavräkningsområde

Svenska kraftnät etablerar Solberg region som nätavräkningsområde i balansavräkningen. Solberg region kommer att tillhöra elområde SE2 och får områdes-id SOL.

JVN avetableras som nätområde

Svenska kraftnät avetablerar JVN som nätavräkningsområde i balansavräkningen efter bortkoppling av matningen från VAL.

KXO avetableras som nätavräkningsområde

Svenska kraftnät avetablerar KXO som nätavräkningsområde i balansavräkningen efter bortkoppling av ledningen AL9 mellan Kalix och Ossauskoski. Datum för strukturändring 2016-02-01.

Mullberget: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Mullberget, med områdes-id MUL etableras från och med 1 oktober 2013 i balansavräkningen. Mullberget kommer tillhöra elområde SE2.

Granskad