Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Strukturinf­ormation

För att elmarknaden ska fungera och för att Svenska kraftnät ska kunna göra balansavräkningen, behöver en stor mängd information(struktur) sändas mellan aktörerna (nätägare, balansansvariga, elleverantörer och Svenska kraftnät). Det är viktigt att strukturen är uppdaterad och korrekt.

I systemet Mimer kan du som nätägare själv ändra strukturen för mätvärdesdata i sitt nätområde. Detta ska göras senast 3 dagar innan den nya strukturen ska börja gälla.

För att kunna göra ändringar i Mimer, måste du ha behörighet att komma in i systemet.

Fyll i blanketten Konto Mimer för åtkomst till systemet (Word, 40 kB, nytt fönster).

Systemet Mimer (nytt fönster)

Om du som nätägaren inte har möjlighet att ändra din struktur i Mimer, kan du istället skicka in en strukturanmälan med den så kallade N2-blanketten. Där finns också blanketter för att anmäla andra typer av strukturförändringar.

N2-blanketten finns på sidan "Anmäl strukturförändringar".

Aktuell struktur rapporteras varje månad

I systemet Mimer finns uppgifter om den övergripande strukturen på elmarknaden.

Kartor över nätavräkningsområden finns på webbplatsen Nätområden.se (nytt fönster).

Någon gång mellan den 25-27:e varje månad, skickar vi ut en strukturrapport till alla nätägare och balansansvariga.

Strukturrapporten är en sammanställning av all väsentlig information som rör strukturen i aktuellt nätområde. I strukturrapporten redovisas detaljerade uppgifter per nätavräkningsområde eller för en viss balansansvarig.

I nyhetsflödet redovisar vi förändringar i balansansvar, nätområden och företagsförändringar.

Falun nordost: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Falun nordost, med områdes-id FLO har etablerats från den 1 augusti 2019 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan.

Välkommen till Nordic Balancing Model webbinarium

Den 29 maj kl. 09.00-11.00 håller de nordiska systemoperatörerna ett webbinarium för elmarknadens aktörer om Nordic Balancing Model (NBM). På webbinariet presenteras en uppdaterad färdplan (Roadmap) för implementeringen av NBM.

Markbygden: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Markbygden, med områdes-id MBN har etablerats från och med 1 juli 2018 i balansavräkningen efter nätägarens anmälan. Markbygden tillhör elområde SE1.

Lehtirova: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Lehtirova, med områdes-id LEH etableras från och med den 1 maj 2018 i balansavräkningen. Lehtirova kommer att tillhöra elområde SE1.

Dragaliden: nytt nätavräkningsområde

Ett nytt nätavräkningsområde, Dragaliden, med områdes-id DLN etableras från och med 1 mars 2018 i balansavräkningen. Dragaliden kommer att tillhöra elområde SE1.

Solberg region: nytt nätavräkningsområde

Svenska kraftnät etablerar Solberg region som nätavräkningsområde i balansavräkningen. Solberg region kommer att tillhöra elområde SE2 och får områdes-id SOL.

Granskad