Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Tider för avräkning

Tider för rapportering av andelstal och strukturering

Uppdaterad 2019-08-01

Preliminära andelstal ska rapporteras senast den 24:e i månaden före aktuell månad. Slutliga andelstal ska rapporteras senast den sista dagen i den andra månaden efter aktuell månad. Om dessa dagar infaller på en lördag, söndag eller helgdag får rapportering göras nästföljande vardag. 

Ändring i strukturen för ett schablonberäkningsområde bör göras minst tre vardagar före den dag andelstalen rapporteras. Detta för att den ändrade strukturen ska hinna bli aktiverad i det datasystem som tar emot andelstal.

Tider för rapportering av månadsvis timavräkning

Värden ska rapporteras senast den femte vardagen efter periodens slut. Svenska kraftnät stänger klockan 12.00 enligt datum i tabellen nedan. Vid eventuella omskick efter det ska avisering göras till avrakning@svk.se innan värden skickas.  ​

 ​

Period Stängningsdag Insläppt efter stängning
 Jan -19  12/2

SUV

Feb -19  11/3 ​ 

SUV

Mars -19 11/4 

ANE, HJN, SUV

April -19 13/5 HJN, LDK, SUV
Maj -19 11/6 LDK, SUV
Juni -19 11/7  
Juli -19 12/8  

Redovisning av balanskraft

Görs numera av eSett

Redovisning av kvarkraft

Fr o m period maj 2017 faktureras kvarkraften av eSett på underlag som tas fram av Svenska kraftnät.

26/4 ​

20/6​

Period Stängningsdag* Redovisning Kommentar
Jan 2019 11/4 26/4   Fakturerad 26/4
Feb 2019 13/5 23/5  Fakturerad 23/5
Mars 2019   11/6 20/6  Fakturerad 20/6
April 2019 11/7 24/7  Fakturerad 24/7
Maj 2019 12/8 22/8  

*Rättningar som kommit till Svenska kraftnät senast klockan 12.00 detta datum tar vi hänsyn till inför redovisningen av kvarkraft.

Granskad