Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Tider för avräkning

Här får du information om tider för rapportering av andelstal och strukturering samt tider för rapportering av månadsvis timavräkning.

Tider för rapportering av andelstal och strukturering

Preliminära andelstal ska rapporteras senast den 24:e i månaden före aktuell månad. Slutliga andelstal ska rapporteras senast den sista dagen i den andra månaden efter aktuell månad. Om dessa dagar infaller på en lördag, söndag eller helgdag får rapportering göras nästföljande vardag. 

Ändring i strukturen för ett schablonberäkningsområde bör göras minst tre vardagar före den dag andelstalen rapporteras. Detta för att den ändrade strukturen ska hinna bli aktiverad i det datasystem som tar emot andelstal.

Tider för rapportering av månadsvis timavräkning

Värden ska rapporteras senast den femte vardagen efter periodens slut. Svenska kraftnät stänger klockan 12.00 enligt datum i tabellen.

Vid eventuella omskick efter aktuellt datum ska avisering göras till avrakning@svk.se innan värden skickas.  ​

Period Stängningsdag Insläppt efter stängning
Juni -19  11/7 

ANE, SUV

Juli -19​   12/8​ 

SUV, VNB

Aug -19   11/9 

HJN, SUV, VNB​ 

Sep -19 11/10​   AKB, BLE, HLD, KBA, MMO, NHN, NRL, OGO, SKL, SKV, SMS, SUV 
Okt -19​  11/11  ANE, SUV
Nov -19  11/12 BRS, HJN, SUV
Dec -19 13/1 2020 HJN, SUV

Redovisning av balanskraft

Görs numera av eSett

Redovisning av kvarkraft

Från och med period maj 2017 faktureras kvarkraften av eSett på underlag som tas fram av Svenska kraftnät.​

 

Period Stängningsdag* Redovisning Kommentar
Okt 2019  13/1 2020 23/1 Fakturerad 23/1 
Nov 2019  11/2 27/2  Fakturerad 27/2 
Dec 2019 11/3 26/3  
Jan 2020 14/4 23/4    
Feb 2020 11/5 28/5  

*Rättningar som kommit till Svenska kraftnät senast klockan 12.00 detta datum tar vi hänsyn till inför redovisningen av kvarkraft.

Granskad