Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Tider för avräkning

Tider för rapportering av andelstal och strukturering

Uppdaterad 2019-04-02

Preliminära andelstal ska rapporteras senast den 24:e i månaden före aktuell månad. Slutliga andelstal ska rapporteras senast den sista dagen i den andra månaden efter aktuell månad. Om dessa dagar infaller på en lördag, söndag eller helgdag får rapportering göras nästföljande vardag. 

Ändring i strukturen för ett schablonberäkningsområde bör göras minst tre vardagar före den dag andelstalen rapporteras. Detta för att den ändrade strukturen ska hinna bli aktiverad i det datasystem som tar emot andelstal.

Tider för rapportering av månadsvis timavräkning

Värden ska rapporteras senast den femte vardagen efter periodens slut. Svenska kraftnät stänger klockan 12.00 enligt datum i tabellen nedan. Vid eventuella omskick efter det ska avisering göras till avrakning@svk.se innan värden skickas.  ​

 

12/2 ​

Period Stängningsdag Insläppt efter stängning
Sep - 18​  11/10  

VAT

Okt -18   12/11 

KRF, SUV

Nov -18  11/12

HJN, SDT, SUV, UPS, VTL

Dec -18   11/1  2019​  HJN, SUV, VTL
Jan -19  12/2 

SUV

Feb -19 11/3   
Mars -19 11/4  

Redovisning av balanskraft

Görs numera av eSett

Redovisning av kvarkraft

Fr o m period maj 2017 faktureras kvarkraften av eSett på underlag som tas fram av Svenska kraftnät.

Dec 2018​

24/1​  ​

Period Stängningsdag* Redovisning Kommentar
Sep 2018 11/12  21/12  Fakturerad 19/12
Okt 2018  11/1  2019​   24/1​    Fakturerad 24/1
Nov 2018 12/2  21/2  Fakturerad 21/2
Dec 2018  11/3 21/3  Fakturerad 21/3
Jan 2019  11/4 26/4  

*Rättningar som kommit till Svenska kraftnät senast klockan 12.00 detta datum tar vi hänsyn till inför redovisningen av kvarkraft.

Granskad