Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Tider för avräkning

Tider för rapportering av andelstal och strukturering

Uppdaterad 2019-10-01

Preliminära andelstal ska rapporteras senast den 24:e i månaden före aktuell månad. Slutliga andelstal ska rapporteras senast den sista dagen i den andra månaden efter aktuell månad. Om dessa dagar infaller på en lördag, söndag eller helgdag får rapportering göras nästföljande vardag. 

Ändring i strukturen för ett schablonberäkningsområde bör göras minst tre vardagar före den dag andelstalen rapporteras. Detta för att den ändrade strukturen ska hinna bli aktiverad i det datasystem som tar emot andelstal.

Tider för rapportering av månadsvis timavräkning

Värden ska rapporteras senast den femte vardagen efter periodens slut. Svenska kraftnät stänger klockan 12.00 enligt datum i tabellen nedan. Vid eventuella omskick efter det ska avisering göras till avrakning@svk.se innan värden skickas.  ​

Period Stängningsdag Insläppt efter stängning
Mars -19​  11/4 ​ 

ANE, HJN, SUV

April -19  13/5 

HJN, LDK, SUV

Maj -19 11/6 

LDK, SSJ, SUV

Juni -19   11/7 ANE, SUV
 Juli -19​  12/8 SUV, VNB
Aug -19  11/9​  VNB
Sep -19 11/10   

Redovisning av balanskraft

Görs numera av eSett

Redovisning av kvarkraft

Fr o m period maj 2017 faktureras kvarkraften av eSett på underlag som tas fram av Svenska kraftnät.

Period Stängningsdag* Redovisning Kommentar
Mars  2019  11/6 20/6 ​  Fakturerad 20/6
April 2019   11/7​ 24/7   Fakturerad 24/7
Maj 2019  12/8 22/8 ​  Fakturerad 22/8
Juni 2019 11/9 24/9  Fakturerad 24/9
Juli 2019 11/10 23/10  

*Rättningar som kommit till Svenska kraftnät senast klockan 12.00 detta datum tar vi hänsyn till inför redovisningen av kvarkraft.

Granskad