Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Avgifter för balansansvariga

Svenska kraftnät fastställer avgifter, som Balansansvarig ska betala. För mer information om avgifterna se Balansansvarsavtalet.

Avgifter för balanskraft och reglerkraft

Balanskraft och reglerkraft faktureras varje vecka av eSett Oy, som även sköter avräkningen. Avgifterna för balanstjänsten regleras i eSett Oys avräkningsavtal.

Från och med 1 januari 2019 och tills vidare gäller följande avgiftsnivåer:

Balanskraftavgift 0,50 EUR/MWh (för förbrukningsbalanskraft)
Grundavgift för förbrukning 0,530 EUR/MWh
Grundavgift för produktion 0,265 EUR/MWh
Veckoavgift 30 EUR/vecka

Från och med 1 januari 2018 och till och med 31 december 2018 gällde följande avgiftsnivåer:

Balanskraftavgift 0,50 EUR/MWh (för förbrukningsbalanskraft)
Grundavgift för förbrukning 0,404 EUR/MWh
Grundavgift för produktion 0,202 EUR/MWh
Veckoavgift 30 EUR/vecka

Då balansavräkningen sker i valutan euro sätts även avgifterna i euro. Balansansvariga kan välja att bli fakturerade i euro eller i nationell valuta enligt villkoren i avräkningsavtalet.

Ovan avgifter debiteras och krediteras enligt gällande avräkningsavtal med eSett Oy.

Avgifter för effektreserven

Avgiften för effektreserven gäller under vardagar mellan klockan 06-22 från 16 november till 15 mars. Avgiften tas ut på förbrukning exklusive nätförluster i koncessionspliktiga nät.

Effektreservsavgift

0,35 EUR/MWh (gäller from 16 november 2018 och tills vidare)

Effektreservsavgift

0,430 EUR/MWh (gäller from 16 november 2017 och 15 november 2018)

Granskad