Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Avgifter för balansansvariga

Svenska kraftnät fastställer avgifter som balansansvarig ska betala. Mer information om avgifterna finns på sidan Balansansvarsavtal.

Avgifter för balanskraft och reglerkraft

Balanskraft och reglerkraft faktureras varje vecka av eSett Oy, som även sköter avräkningen. Avgifterna för balanstjänsten regleras i eSett Oys avräkningsavtal.

Från och med 1 januari 2020 och tills vidare gäller följande avgiftsnivåer:

  • Balanskraftavgift: 0,50 EUR/MWh (för förbrukningsbalanskraft)
  • Grundavgift för förbrukning: 0,720 EUR/MWh
  • Grundavgift för produktion: 0,360 EUR/MWh
  • Veckoavgift: 30 EUR/vecka

Då balansavräkningen sker i valutan euro sätts även avgifterna i euro. Balansansvariga kan välja att bli fakturerade i euro eller i nationell valuta enligt villkoren i avräkningsavtalet.

Avgifterna debiteras och krediteras enligt gällande avräkningsavtal med eSett Oy.

Avgift för effektreserven

Avgiften för effektreserven gäller under vardagar mellan klockan 06-22 från 16 november till 15 mars. Avgiften tas ut på förbrukning exklusive nätförluster i koncessionspliktiga nät.

  • Effektreservsavgift: 0,31 EUR/MWh (gäller from 16 november 2019 och tills vidare)

Tidigare avgifter

Balanskraft och reglerkraft

Från och med 1 januari 2019 och till och med 31 december 2019 gällde följande avgiftsnivåer:

  • Balanskraftavgift: 0,50 EUR/MWh (för förbrukningsbalanskraft)
  • Grundavgift för förbrukning: 0,530 EUR/MWh
  • Grundavgift för produktion: 0,265 EUR/MWh
  • Veckoavgift: 30 EUR/vecka

Effektreserven

  • Effektreservsavgift: 0,35 EUR/MWh (gällde från och med 16 november 2018 och 15 november 2019)
Granskad