Hoppa till huvudinnehåll

Avgifter för balansansvariga

Svenska kraftnät fastställer avgifter som balansansvarig ska betala. Mer information om avgifterna finns på sidan Balansansvarsavtal.

Avgifter för balanskraft och reglerkraft

Balanskraft och reglerkraft faktureras varje vecka av eSett Oy, som även sköter balansavräkningen. Avgifterna regleras i eSett Oys avräkningsavtal.

Från och med 1 januari 2020 till 31 december 2020 gäller följande avgiftsnivåer:

  • Balanskraftavgift: 0,50 EUR/MWh (för förbrukningsbalanskraft)
  • Grundavgift för förbrukning: 0,720 EUR/MWh
  • Grundavgift för produktion: 0,360 EUR/MWh
  • Veckoavgift: 30 EUR/vecka

Då balansavräkningen sker i valutan euro sätts även avgifterna i euro. Balansansvariga kan välja att bli fakturerade i euro eller i nationell valuta enligt villkoren i avräkningsavtalet.

Avgift för effektreserven

Avgiften tas ut på förbrukning exklusive nätförluster i koncessionspliktiga nät under vardagar mellan klockan 06-22 från 16 november till 15 mars.

Effektreservsavgift: 0,27 EUR/MWh (gäller from 16 november 2020 och tills vidare).

Granskad