Balansansv­arsavtal

Balansansvarsavtalet är ett tillsvidareavtal mellan ett balansansvarigt företag och Svenska kraftnät. Aktuellt balansansvarstal finns tillgängligt under rubriken Dokument längre ner på sidan.

Avgifter för balanskraft och reglerkraft

Balanskraft och reglerkraft faktureras varje vecka av eSett Oy, som även sköter avräkningen. Avgifterna för balanstjänsten regleras i eSett Oys avräkningsavtal.

Från och med 1 januari 2018 och till och med 31 december 2018 gäller följande avgiftsnivåer:

Balanskraftavgift 0,50 EUR/MWh (för förbrukningsbalanskraft)
Grundavgift för förbrukning 0,404 EUR/MWh
Grundavgift för produktion 0,202 EUR/MWh
Veckoavgift 30 EUR/vecka

Från och med 1 januari 2019 och tills vidare kommer följande avgiftsnivåer att gälla:

Balanskraftavgift 0,50 EUR/MWh (för förbrukningsbalanskraft)
Grundavgift för förbrukning 0,530 EUR/MWh
Grundavgift för produktion 0,265 EUR/MWh
Veckoavgift 30 EUR/vecka

Då balansavräkningen sker i valutan euro sätts även avgifterna i euro. Balansansvariga kan välja att bli fakturerade i euro eller i nationell valuta enligt villkoren i avräkningsavtalet.

Ovan avgifter debiteras och krediteras enligt gällande avräkningsavtal med eSett Oy.

Avgifter för effektreserven

Avgiften för effektreserven gäller under vardagar mellan klockan 06-22 från 16 november till 15 mars. Avgiften tas ut på förbrukning exklusive nätförluster i koncessionspliktiga nät.

Effektreservsavgift

0,35 EUR/MWh (gäller from 16 november 2018 och tills vidare)

Effektreservsavgift

0,430 EUR/MWh (gäller from 16 november 2017 och 15 november 2018)

Om avtalet

Balansansvarigs åtaganden: Den balansansvariga aktören ska planera och åstadkomma timbalans, rapportera viktig information till Svenska kraftnät samt betala för tjänster som Svenska kraftnät utför. Avtalet uppdateras ungefär en gång om året.

Svenska kraftnäts åtaganden: Svenska kraftnät ska löpande analysera effektsituationen i landet, redovisa information till den balansansvariga aktören och utföra avräkningar. Avtalet beskriver också handel och prissättning.

eSetts avräkningsavtal: Delar av avräkning, fakturering och informationsutbyte hanteras av eSett Oy för Svenska kraftnät enligt balansansvarsavtalet. Villkor för detta finns i eSett Oys avräkningsavtal som finns på deras webbplats (nytt fönster).

Prekvalificering: För information och dokument kopplat till prekvalificering för respektive reservmarknad

Remiss av Balansansvarsavtal 3829-1: Svenska kraftnät genomför nu en remiss av nya balansansvarsavtalet (AVTAL/3829-1).

Som tidigare meddelats är Avtal 3829-1 försenat. Anledningen är att det inte är möjligt att produktionssätta marknads- och planeringssystemet Fifty MMS version 14 förrän tidigast i mars. Se meddelandet från Fifty.

Avtal 3829-1 kommer att publiceras senast i början av januari 2019. Svenska kraftnät återkommer om datum för ikraftträdandet.

Remissbemötande (pdf, 556 kB nytt fönster)

I remissen ingick följande:

  1. Missiv (pdf, 637 kB, nytt fönster)
  2. Ändringsdokument - beskrivning av föreslagna ändringar (pdf, 478 kB, nytt fönster)
  3. Balansansvarsavtal 2628-2 180709 – ändringar inkluderade enligt 3829-1 (ändringarna från kommande avtal 3829 är inte införda)(pdf, 571 kB, nytt fönster)
  4. Balansansvarsavtal 2628-2 180709 med spårade ändringar – ändringar synliga och inkluderade enligt 3829-1 (ändringarna från kommande avtal 3829 är inte införda) (pdf, 652 kB, nytt fönster)

För information bifogas även följande dokument:

Remisstiden är avslutad.

Nytt balansansvarsavtal från 1 november 2018

Balansansvarsavtal 3829 är färdigställt och börjar gälla 1 november 2018. Avtalet remissades mellan den 30 maj och 3 juli 2018. Svenska kraftnät har beslutat om föreslagna ändringar, bemött inkomna remissvar och sammanfattat de ändringar som genomförts i avtalet (se dokument 3. Remissbemötande och ändringar i balansansvarsavtal 3829).

Då ändringar sker i avtalets huvuddel krävs nya underskrifter av avtalsparterna. Avtal 3829 kommer därför att skickas till balansansvariga för underskrift under sommaren.

  1. Balansansvarsavtal 3829 (pdf, 548 kB, nytt fönster)
  2. Balansansvarsavtal 3829 efter remiss – spåra ändringar (pdf, 564 kB, nytt fönster)
  3. Remissbemötande och ändringar i balansansvarsavtal 3829 (pdf, 270 kB, nytt fönster)
Filstorlek
Balansansvarsavtal, uppdaterad version

Avtalet gäller från den 17 april 2018.

2018-04-19 547
Balansansvarsavtal, ny version

Avtalet gäller från den 1 november 2018.

2018-07-11 548
Regler för upphandling och rapportering av FCR, uppdaterad version

Gäller från den 17 april 2018.

2018-04-19 287
Regler för fakturering av Systemtjänster

2018-03-07 147
Regler för Reglerobjekt

Detta gäller från 16 november 2015.

2015-09-17 197
Regler för prisberäkning av budpris för FCR

Detta gäller från 16 november 2015.

2015-09-17 243

Nyheter Visa alla nyheter

Granskad