Balansansv­arsavtal

Balansansvarsavtalet är ett tillsvidareavtal mellan ett balansansvarigt företag och Svenska kraftnät. Aktuellt balansansvarstal finns tillgängligt under rubriken Dokument längre ner på sidan.

Avgifter för balanskraft och reglerkraft

Balanskraft och reglerkraft faktureras varje vecka av eSett Oy, som även sköter avräkningen. Avgifterna för balanstjänsten regleras i eSett Oys avräkningsavtal.

Nedanstående avgifter gäller från och med 1 maj 2017 till och med 31 december 2017:

Balanskraftavgift 0,49 EUR/MWh (för förbrukningsbalanskraft)
Grundavgift för förbrukning 0,434 EUR/MWh
Grundavgift för produktion 0,217 EUR/MWh
Veckoavgift 30 EUR/vecka

Från och med 1 januari 2018 och tills vidare gäller följande avgiftsnivåer:

Balanskraftavgift 0,50 EUR/MWh (för förbrukningsbalanskraft)
Grundavgift för förbrukning 0,404 EUR/MWh
Grundavgift för produktion 0,202 EUR/MWh
Veckoavgift 30 EUR/vecka

Då balansavräkningen sker i valutan euro sätts även avgifterna i euro. Balansansvariga kan välja att bli fakturerade i euro eller i nationell valuta enligt villkoren i avräkningsavtalet.

Ovan avgifter debiteras och krediteras enligt gällande avräkningsavtal med eSett Oy.

Avgifter för effektreserven

Avgiften för effektreserven gäller under vardagar mellan klockan 06-22 från 16 november till 15 mars. Avgiften tas ut på förbrukning exklusive nätförluster i koncessionspliktiga nät.

Effektreservsavgift 4 kr/MWh (gäller from 16 november 2016 till 15 november 2017)
Effektreservsavgift 0,430 EUR/MWh (gäller from 16 november 2017 och tills vidare)

Om avtalet

Balansansvarigs åtaganden: Den balansansvariga aktören ska planera och åstadkomma timbalans, rapportera viktig information till Svenska kraftnät samt betala för tjänster som Svenska kraftnät utför. Avtalet uppdateras ungefär en gång om året.

Svenska kraftnäts åtaganden: Svenska kraftnät ska löpande analysera effektsituationen i landet, redovisa information till den balansansvariga aktören och göra avräkningar. Avtalet beskriver också handel och prissättning.

eSetts avräkningsavtal: Delar av avräkning, fakturering och informationsutbyte hanteras av eSett Oy för Svenska kraftnät enligt balansansvarsavtalet. Villkor för detta finns i eSett Oys avräkningsavtal som finns på deras webbplats (länk till eSett Oys webbplats, nytt fönster).

Filstorlek
Balansansvarsavtal, uppdaterad version

Avtalet gäller från den 17 april 2018.

2018-04-19 547
Regler för upphandling och rapportering av FCR, uppdaterad version

Gäller från den 17 april 2018.

2018-04-19 287
Regler för fakturering av Systemtjänster

2018-03-07 147
Regler för Reglerobjekt

Detta gäller från 16 november 2015.

2015-09-17 197
Regler för prisberäkning av budpris för FCR

Detta gäller från 16 november 2015.

2015-09-17 243
Appendix D: Approval Process for delivery of Frequency Restoration Reserves to Nordic TSOs

Prekvalificeringskrav för leverans av FRR-A.

2015-02-25 619

Nyheter Visa alla nyheter

Prøv spillet BALANCE

Kan du bygga ett stamnät och säkerställa att det klarar stormar, översvämningar och inte blir överbelastat? Vår norska motsvarighet, Statnett, har tagit fram spelet Balance där man nivå för nivå ställs inför nya utmaningar som stamnätsbyggare.

Granskad