Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Balansansv­arsavtal

Balansansvarsavtalet är ett tillsvidareavtal mellan ett balansansvarigt företag och Svenska kraftnät.

Valutakurs

Vid omvandling mellan valutor för beräkning, återrapportering, etcetera används Nord Pools valutakurs. För dagar där slutgiltig valutakurs inte fastställs samma dygn, används den preliminära valutakursen. För övriga dagar används slutgiltig valutakurs.

Filstorlek
Balansansvarsavtal, uppdaterad version

Avtalet gäller från 8 maj 2019.

2019-05-09 575
Regler för upphandling och rapportering av FCR-N och FCR-D - Förbrukning

Gäller från ikraftträdandet av Avtal 3829-1.

2018-12-21 335
Regler för upphandling och rapportering av FCR-N och FCR-D - Produktion

Gäller från ikraftträdandet av Avtal 3829-1.

2018-12-21 281
Regler för fakturering av Systemtjänster

2018-03-07 147
Regler för prisberäkning av budpris för FCR

Detta gäller från 16 november 2015.

2015-09-17 243
Regler för Reglerobjekt

Detta gäller från 16 november 2015.

2015-09-17 197

Om avtalet

Balansansvarigs åtaganden: Den balansansvariga aktören ska planera och åstadkomma timbalans, rapportera viktig information till Svenska kraftnät samt betala för tjänster som Svenska kraftnät utför. Avtalet uppdateras ungefär en gång om året.

Svenska kraftnäts åtaganden: Svenska kraftnät ska löpande analysera effektsituationen i landet, redovisa information till den balansansvariga aktören och utföra avräkningar. Avtalet beskriver också handel och prissättning.

eSetts avräkningsavtal: Delar av avräkning, fakturering och informationsutbyte hanteras av eSett Oy för Svenska kraftnät enligt balansansvarsavtalet. Villkor för detta finns i eSett Oys avräkningsavtal som finns på deras webbplats (nytt fönster).

Förkvalificering: För information och dokument kopplat till förkvalificering för respektive reservmarknad

För frågor rörande de olika reserverna, läs mer på sidan Information om reserver.

RSC Conference 2019 – En inblick i framtiden

Den 8 oktober arrangerar nordiska RSC i samarbete med ENTSO-E RSC Conference 2019 i Köpenhamn. Ett viktigt inslag blir en diskussion om hur RSC kan stödja försörjningstryggheten för el samt stödja effektiva marknader för system och transmission. Nu kan du anmäla dig till konferensen.

Granskad