Balansansv­arsavtal

Balansansvarsavtalet är ett tillsvidareavtal mellan ett balansansvarigt företag och Svenska kraftnät.

Filstorlek
Balansansvarsavtal, uppdaterad version

Avtalet gäller från tidigast den 13 mars 2019.

2018-12-21 1800
Balansansvarsavtal

Avtalet gäller från den 1 november 2018.

2018-07-11 548
Regler för upphandling och rapportering av FCR-N och FCR-D - Produktion

Gäller från tidigast den 13 mars 2019.

2018-12-21 281
Regler för upphandling och rapportering av FCR-N och FCR-D - Förbrukning

Gäller från tidigast den 13 mars 2019.

2018-12-21 335
Regler för upphandling och rapportering av FCR, uppdaterad version

Gäller från den 17 april 2018.

2018-04-19 287
Regler för fakturering av Systemtjänster

2018-03-07 147
Regler för Reglerobjekt

Detta gäller från 16 november 2015.

2015-09-17 197
Regler för prisberäkning av budpris för FCR

Detta gäller från 16 november 2015.

2015-09-17 243

Om avtalet

Balansansvarigs åtaganden: Den balansansvariga aktören ska planera och åstadkomma timbalans, rapportera viktig information till Svenska kraftnät samt betala för tjänster som Svenska kraftnät utför. Avtalet uppdateras ungefär en gång om året.

Svenska kraftnäts åtaganden: Svenska kraftnät ska löpande analysera effektsituationen i landet, redovisa information till den balansansvariga aktören och utföra avräkningar. Avtalet beskriver också handel och prissättning.

eSetts avräkningsavtal: Delar av avräkning, fakturering och informationsutbyte hanteras av eSett Oy för Svenska kraftnät enligt balansansvarsavtalet. Villkor för detta finns i eSett Oys avräkningsavtal som finns på deras webbplats (nytt fönster).

Prekvalificering: För information och dokument kopplat till prekvalificering för respektive reservmarknad

För frågor rörande de olika reserverna, läs mer på sidan Information om reserver.

Nyheter Visa alla nyheter

Aktörsmöte balansmarknad

Svenska kraftnät anordnar ett aktörsmöte med inriktning mot balansmarknad. Mötet kommer innehålla en mix av information från Svenska kraftnät om pågående arbeten och gemensamma diskussioner för att fånga upp input från er aktörer att ta med i vidare arbete. Mötet kommer att avslutas med en frågestund där ni aktörer ges möjlighet att på förhand skicka in era frågor. Mötet kommer att hållas på svenska.

Förslag rörande balansmarknaden har överlämnats i enlighet med nätkoden EB

Svenska kraftnät har tillsammans med de europeiska systemoperatörerna tagit fram sex förslag som rör framtidens balansmarknad, enligt Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB). Förslagen överlämnades till Energimarknadsinspektionen (Ei) den 18 december.

Granskad