Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Balansansvarsavtal

Balansansvarsavtalet är ett tillsvidareavtal mellan ett balansansvarigt företag och Svenska kraftnät.

Valutakurs

Vid omvandling mellan valutor för beräkning, återrapportering, etcetera används Nord Pools valutakurs. För dagar där slutgiltig valutakurs inte fastställs samma dygn, används den preliminära valutakursen. För övriga dagar används slutgiltig valutakurs.

Från och med 1 mars 2021 vid omvandling mellan valutor för beräkning, återrapportering, etcetera används den valutakurs som publiceras på Mimer.

Dokument balansansvarsavtal

Om avtalet

Balansansvarigs åtaganden

Den balansansvariga aktören ska planera och åstadkomma timbalans, rapportera viktig information till Svenska kraftnät samt betala för tjänster som Svenska kraftnät utför. Avtalet uppdateras ungefär en gång om året.

Svenska kraftnäts åtaganden

Svenska kraftnät ska löpande analysera effektsituationen i landet, redovisa information till den balansansvariga aktören och utföra avräkningar. Avtalet beskriver också handel och prissättning.

eSetts avräkningsavtal

Delar av avräkning, fakturering och informationsutbyte hanteras av eSett Oy för Svenska kraftnät enligt balansansvarsavtalet.

Villkor för detta finns i eSett Oys avräkningsavtal som finns på deras webbplats (på engelska, nytt fönster).

Förkvalificering: Information och dokument kopplat till förkvalificering för respektive reservmarknad

För frågor rörande de olika reserverna, finns mer information på sidan Information om reserver.

Nyheter

Ny stödtjänst införs årsskiftet 2021-2022: FCR-D nedreglering

Den nya stödtjänsten FCR-D nedreglering (FCR-D ned) öppnar nya möjligheter att bidra till kraftsystemets stabilitet genom tillfällig nedreglering. FCR-D ned ska införas till årsskiftet 2021/2022.

De nordiska TSO:erna svarar på marknadsaktörernas synpunkter på design av Enpris

I oktober publicerade de nordiska TSO:erna ett gemensamt nordiskt designdokument avseende enpris och bad marknadens aktörer om synpunkter. Nu publiceras inkomna synpunkter och TSO:ernas gemensamma svar på dessa.

Den nordiska färdplanen för NBM har uppdaterats

Den nya färdplanen innebär att övergången till den automatiserade nordiska mFRR energiaktiveringsmarknaden skjuts upp med sex månader. Uppdateringen påverkar dock inte tidplanen för 15 minuters avräkningsperiod.

Visa alla nyheter
Granskad