Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Balansansv­arsavtal

Balansansvarsavtalet är ett tillsvidareavtal mellan ett balansansvarigt företag och Svenska kraftnät.

Valutakurs

Vid omvandling mellan valutor för beräkning, återrapportering, etcetera används Nord Pools valutakurs. För dagar där slutgiltig valutakurs inte fastställs samma dygn, används den preliminära valutakursen. För övriga dagar används slutgiltig valutakurs.

Text i balansansvarsavtal (Avtal 3829-1) upphör att gälla 1 januari 2020

Text i balansansvarsavtalet (Avtal 3829-1) om månadsvis timavräkning och profilkompensation upphör att gälla från och med 1 januari 2020.

Den 1 januari 2020 upphör möjligheten för elnätsföretag att välja månadsvis avräkning för uttagspunkt med timmätningsavtal genom att 17§ i förordningen (1999:716) om mätning, rapportering och beräkning av överförd el utgår genom förordning (2018:1426).

Detta innebär att från 1 januari 2020 upphör rapportering av aggregerad månadsvis timförbrukning från elnätsföretag och den profilkompensation som Svenska kraftnät gör.

  • Den sista period som dessa mätvärden ingår i profilkompensationen är december 2019.
  • Den sista profilkompensationen utförs i mars 2020.

Text som upphör att gälla 1 januari 2020 (pdf, 288 kB, nytt fönster)

Filstorlek
Balansansvarsavtal, uppdaterad version

Avtalet gäller från 8 maj 2019.

2019-05-09 575
Regler för upphandling och rapportering av FCR-N och FCR-D - Produktion

Gäller från ikraftträdandet av Avtal 3829-1.

2018-12-21 281
Regler för upphandling och rapportering av FCR-N och FCR-D - Förbrukning

Gäller från ikraftträdandet av Avtal 3829-1.

2018-12-21 335
Regler för fakturering av Systemtjänster

2018-03-07 147
Regler för Reglerobjekt

Detta gäller från 16 november 2015.

2015-09-17 197

Om avtalet

Balansansvarigs åtaganden: Den balansansvariga aktören ska planera och åstadkomma timbalans, rapportera viktig information till Svenska kraftnät samt betala för tjänster som Svenska kraftnät utför. Avtalet uppdateras ungefär en gång om året.

Svenska kraftnäts åtaganden: Svenska kraftnät ska löpande analysera effektsituationen i landet, redovisa information till den balansansvariga aktören och utföra avräkningar. Avtalet beskriver också handel och prissättning.

eSetts avräkningsavtal: Delar av avräkning, fakturering och informationsutbyte hanteras av eSett Oy för Svenska kraftnät enligt balansansvarsavtalet. Villkor för detta finns i eSett Oys avräkningsavtal som finns på deras webbplats (nytt fönster).

Förkvalificering: För information och dokument kopplat till förkvalificering för respektive reservmarknad

För frågor rörande de olika reserverna, läs mer på sidan Information om reserver.

Remiss av balansansvarsavtal 4620

Svenska kraftnät bjuder in till att delta i remiss av balansansvarsavtal 4620, som kommer att pågå 20 december – 31 januari 2020.

Svenska kraftnät testar viktigt stöd för driftssäkerheten

Gasturbiner är en viktig del av den störningsreserv som används för att hantera eventuella störningar i kraftsystemet. Nyligen deltog Svenska kraftnät vid test av en gasturbinanläggning - en av de reserver som används.

Granskad