Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Balansreglering inom Norden

De nordiska systemansvariga stamnätsoperatörerna (TSO:erna) har tagit fram en rapport som sammanfattar principer och strategier för hur den nuvarande balansregleringen upprätthålls inom Norden.

Ramverket är inte helt harmoniserat inom Norden. Huvudsyftet med rapporten är att säkerställa en gemensam tolkning och förståelse för nuvarande principer och regelverk vilket kommer att underlätta det dagliga operativa arbetet. Rapporten ska också vara en grund för det pågående och planerade arbetet med att utveckla driften av det nordiska elsystemet.

Det finns ett behov av att utvärdera dagens principer med hänsyn till den kommande implementeringen av nätkoder och riktlinjer på elområdet. Detta innebär förändringar i hur balansregleringen hanteras idag.

Ladda ner rapportens följebrev "Cover letter: Nordic Balancing Philosophy" (pdf, 20 kB, nytt fönster).

Ladda ner rapporten "Nordic Balancing Philosophy" (pdf, 400 kB, nytt fönster).

Granskad