Ediel- och avräkningsk­on­ferensen 2018

Årets Ediel- och avräkningskonferens äger rum den 18-19 oktober på Hotel Clarion Sign i Stockholm. Mer information om den kommande konferensen publiceras här inom kort. Nedan hittar ni presentationerna från 2017 års konferens.

Filstorlek
Aktuellt från Ediel

Presentatör: Jan Owe, Svenska kraftnät

2017-10-12 429
Den svenska elmarknadshubben

Presentatör: Robert Thelander på Svenska kraftnät

2017-10-12 1724
Det smarta energisystemet

Presentatör: Anders Fredriksson, Energiföretagen

2017-10-12 1917
Elmarknadsutveckling

Presentatör: Sverker Ericsson, Elmarknadsutveckling

2017-10-12 1385
En ny modell för elmarknaden

Presentatörer: Daniel Norstedt och Göran Morén, Energimarknadsinspektionen

2017-10-13 1590
Framgångsrik lansering av Nordiska balansavräkning

Presentatör: Markus Eklund, eSett

2017-10-12 901
Förtydliganden kring Elmarknadshubbens utformning

Presentatör: Projekt Elmarknadshubb, Svenska kraftnät

2017-10-18 269
Mikronät

Presentatör: Fredrik Carlsson, Vattenfall

2017-10-12 1526
Utmaningar i det Nordiska elsystemet

Presentatör: Ulla Sandborgh, Svenska kraftnät

2017-10-12 2455

Ediel- och avräkningskonferensen 2017 arrangerades av Svenska kraftnät i samarbete med Elmarknadsutveckling. Syftet med konferensen var i huvudsak att informera om förändringar av regelverk och förtydliga de befintliga.

Program

Program för dag 1
Inledning
Elmarknadsutveckling, Tania Pinzon Svenska kraftnät
10.00 - 10.15
Utmaningar i det nordiska elsystemet
Ulla Sandborgh, Svenska kraftnät
10.15 - 10.45
NBS, så gick det. Hur blir det framöver?
Föredragshållare från eSett
10.45 - 11.00
Den svenska elmarknadshubben: Introduktion, tidplan, funktioner, migrering och processer
Robert Thelander med flera, Svenska kraftnät
11.00 - 12.00
Lunch  
Hemlig gäst 13.00 - 14.00
Den nya elmarknadsmodellen - Energimarknadsinspektionens förslag
Föredragshållare från Energimarknadsinspektionen

14.00 - 14.30
Fika  
Den nya elmarknadsmodellen - Energimarknadsinspektionens förslag, fortsättning.
Föredragshållare från Energimarknadsinspektionen
15.00 - 16.00
Summering
Moderator
16.00 - 16.10
Middag  

 

Program för dag 2
Inledning
Moderator
9.00 - 9.10
Digitalisering och "smarta" energisystem
Energiföretagen, Anders Fredriksson
9.10 - 9.45
Elmarknadsutveckling, aktuella frågor och ämnen
Dalakraft, Sverker Ericsson
9.45 - 10.15
Fika  
Mikronät – Exempel, möjligheter och utmaningar för branschen
Vattenfall, Fredrik Carlsson
10.45 - 11.15
Aktuellt från Ediel,
Jan Owe, Svenska kraftnät
11.15 - 11.45
Summering
Moderator
11.45 - 12.00
Lunch  

Kontakt

Vid frågor om konferensen kontakta:
Marina Häggblom
edielkonferens2017@svk.se
tel 0734 – 399 588.

Vid frågor om programmet, kontakta:
Oscar Ludwigs
oscar.ludwigs@svk.se
tel 010– 475 81 63.

Ediel- och avräkningskonferensen 2017 arrangerades av Svenska kraftnät i samarbete med Elmarknadsutveckling.

Granskad