Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Elmarknadshubbens API-portal

API-portalen ska tillhandahålla information och verktyg för systemleverantörerna och marknadsaktörerna. Initialt publiceras processdokumentation för att på sikt byggas ut med ytterligare information och verktyg.

Vad är Elmarknadshubbens API-portal?

API står för ”Application Programming Interface” och är den del av Elmarknadshubben som aktörernas system kommer att kommunicera med.

En portal som ska tillhandahålla information och verktyg som systemleverantörerna och marknadsaktörerna behöver för att göra anpassningar av sina system till  Elmarknadshubben.

Initialt publiceras processdokumentation så att målgruppen kan påbörja den egna analysen för att anpassa sina system till Elmarknadshubben.

På sikt byggs portalen ut med information och verktyg för att systemleverantörer och marknadsaktörer ska kunna påbörja sina utvecklingsprojekt för anslutning till Elmarknadshubbens API.

Vilka är målgruppen för API-portalen?

  • Systemleverantörer som implementerar system som ska kommunicera med Elmarknadshubben åt marknadsaktörerna
  • Marknadsaktörer som berörs av de olika marknadsprocesserna
  • Portalens dokumentation rör primärt marknadsaktörernas IT-arkitekter, specialister inom affärsprocesser och ”super users” snarare än slutanvändare hos elmarknadsaktörerna, till exempel kundtjänsthandläggare. För den målgruppen är tanken att en ny Elmarknadshandbok med uppdaterat innehåll publiceras framöver.

Till API-portalen


                                          

Granskad