Dialog med branschen

Samarbetet med elbranschen och de framtida användarna av Elmarknadshubben är mycket viktigt för oss. För att Elmarknadshubben ska bli ändamålsenlig och införandet gå så friktionsfritt som möjligt vill vi involvera och lyssna på de aktörer som kommer att använda Elmarknadshubben.

Vi behöver synpunkter och information från branschen och de framtida användarna för att säkerställa att utformningen av Elmarknadshubben och de bakomliggande processerna blir ändamålsenliga. Vi vill också fånga upp frågor och eventuella farhågor. Det gör exempelvis genom att välkomna synpunkter på processdokument som vi sammanställer och genom olika möten med branschen. På så sätt hoppas vi i god tid undanröja möjliga hinder och säkerställa ett lyckat införande av Elmarknadshubben för alla berörda parter.

Fyra informationsmöten har genomförts under april/maj runt om i Sverige

Tack alla ni som kom och träffade oss på informations- och dialogmöten runt om i landet! Drygt 400 personer kom på mötena vilket gjorde att vi kunde ta med oss frågeställningar och synpunkter tillbaka hem till projektet.

Vill du få en samlad bild av vad projekt Elmarknadshubb presenterat under våren? Eller var du på ett informationsmöte och vill kunna föra vidare informationen till dina kollegor?
Nedan finns den samlad (klickbar länk öppnas i nytt fönster).

Vill du även ta del av demonstrationerna av Kundportalen finns de här (Demo Kundportal) och här (Demo processcenarier).

Planerade evenemang

Kalendarium planerade evenemang
Event / anordnareDatumPlats
Edielkonferens 2018
Svenska kraftnät/Elmarknadsutveckling
Oktober 2018 Stockholm

Kalendarium och presentationer från tidigare event hittar du här

Kontakta oss

Om du har frågor eller synpunkter, kontakta oss gärna på hubb@svk.se.

Granskad