Dialog med branschen

Samarbetet med branschen och de framtida användarna av Elmarknadshubben är mycket viktigt för oss. För att elmarknadshubben ska bli ändamålsenlig och införandet gå friktionsfritt vill vi i ett så tidigt skede som möjligt involvera de aktörer som kommer att använda elmarknadshubben.

Vi behöver synpunkter och information från branschen och de framtida användarna för att säkerställa att utformningen av Elmarknadshubben och de bakomliggande processerna blir ändamålsenliga. Vi vill också fånga upp frågor och eventuella farhågor. På så sätt hoppas vi i god tid undanröja möjliga hinder och säkerställa ett lyckat införande av Elmarknadshubben för alla berörda parter.

Möten runt om i Sverige

För att kunna träffa så många framtida användare av Elmarknadshubben som möjligt arrangerar vi löpande ett antal informations- och dialogmöten runt om i landet. Se plats och datum för vårens informationsseminarier i kalendariet nedan. Ytterligare detaljer och hur man kan registrera sig kommer att kommuniceras lite längre fram.

Kalendarium
Event / anordnareDatumPlats
Informationsmöte 2018:1
Svenska kraftnät
24 april 2018 Luleå
Informationsmöte 2018:2
Svenska kraftnät
25 april 2018 Stockholm
Informationsmöte 2018:3
Svenska kraftnät
7 maj 2018 Göteborg
Informationsmöte 2018:4
Svenska kraftnät
8 maj 2018 Malmö
Edielkonferens 2018
Svenska kraftnät/Elmarknadsutveckling
Oktober 2018 Stockholm

Kalenderium och presentationer från tidigare event hittar du här

Kontakta oss

Om du har frågor eller synpunkter, kontakta oss gärna på hubb@svk.se.

Granskad