Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Dialog med branschen

Samarbetet med elbranschen och de framtida användarna av Elmarknadshubben är mycket viktigt för oss. För att Elmarknadshubben ska bli ändamålsenlig och införandet gå så friktionsfritt som möjligt vill vi involvera och lyssna på de aktörer som kommer att använda Elmarknadshubben.

Vi behöver synpunkter och information från branschen och de framtida användarna för att säkerställa att utformningen av Elmarknadshubben och de bakomliggande processerna blir ändamålsenliga. Vi vill också fånga upp frågor och eventuella farhågor. Det gör vi exempelvis genom att välkomna synpunkter på processdokument som vi sammanställer och publicerar.

Vi försöker också skapa förutsättningar för en bra dialog genom olika möten med branschen. På så sätt hoppas vi i god tid undanröja möjliga hinder och säkerställa ett lyckat införande av Elmarknadshubben för alla berörda parter.

Kommande evenemang och möten

  Kalendarium 2019  
Event/anordnare Datum Plats
Energiföretagens informationsmöte - syd 7-8 maj Halmstad

Energiföretagens informationsmöte - mitt

9-10 maj Bro
Energiföretagens informationsmöte - nord 13-14 maj Luleå
Energiföretagens informationsmöte - väst 23-24 maj Lerum
Ediel- och avräkningskonferens 18-19 okt Stockholm

På dessa informationsmöten kommer projekt Elmarknadshubb medverka som en programpunkt.

Kalendarium och presentationer från tidigare event hittar du här

Fyra informationsmöten genomfördes under april/maj 2018 runt om i Sverige

Drygt 400 personer kom på mötena vilket gjorde att vi kunde ta med oss frågeställningar och synpunkter tillbaka hem till projektet. Vill du få en samlad bild av vad projekt Elmarknadshubb presenterade under våren 2018 så finns presentationen nedan.

Samlad presentation (klickbar länk öppnas i nytt fönster).

Ta del av demonstrationerna av Kundportalen i Demo Kundportal och i Demo processcenarier.

Kontakta oss

Om du har frågor eller synpunkter, kontakta oss gärna på hubb@svk.se.

Projektets e-postlåda gällande migrering och inventering: migrering.hubb@svk.se

 

 

Granskad