Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Dialog med branschen

Samarbetet med elbranschen och de framtida användarna av Elmarknadshubben är mycket viktigt för oss. För att Elmarknadshubben ska bli ändamålsenlig och införandet gå så friktionsfritt som möjligt vill vi involvera och lyssna på de aktörer som kommer att använda Elmarknadshubben.

Vi behöver synpunkter och information från branschen och de framtida användarna för att säkerställa att utformningen av Elmarknadshubben och de bakomliggande processerna blir ändamålsenliga. Vi vill också fånga upp frågor och eventuella farhågor. Det gör vi exempelvis genom att välkomna synpunkter på processdokument som vi sammanställer och publicerar.

Vi försöker också skapa förutsättningar för en bra dialog genom olika möten med branschen. På så sätt hoppas vi i god tid undanröja möjliga hinder och säkerställa ett lyckat införande av Elmarknadshubben för alla berörda parter.

Kommande evenemang och möten

  Kalendarium 2019  
Event/anordnare Datum Plats
Ediel- och avräkningskonferens 8-9 okt Stockholm Arlanda

På konferensen kommer projekt Elmarknadshubb medverka som en programpunkt.

Kalendarium och presentationer från tidigare event hittar du här


Informationsmöten under våren 2018

Vill du få en samlad bild av vad projekt Elmarknadshubb presenterade under våren 2018 då fyra informationsmöten hölls runt om i Sverige så finns presentationen nedan.

Samlad presentation (klickbar länk öppnas i nytt fönster).

Ta del av demonstrationerna av Kundportalen i Demo Kundportal och i Demo processcenarier.

Kontakta oss

Om du har frågor eller synpunkter, kontakta oss gärna på hubb@svk.se.

Projektets e-postlåda gällande migrering och inventering: migrering.hubb@svk.se

 

 

Granskad