Pilotgrupp ger input på migrering och inventering

I juni 2018 kom pilotgruppen för migrering till Svenska kraftnät för att träffa hubbprojektet. På agendan stod bland annat grupparbeten och diskussioner kring innehåll och utformning av den inventeringsinstruktion som sedan skickades ut till samtliga elhandels- och elnätsföretag.

Pilotgruppen är knuten till projektets delprojekt Migrering och kommer att vara delaktig i utformningen av kommande inventerings- och migreringsaktiviteter. I pilotgruppen finns följande aktörer representerade:

  • Rejlers
  • E.ON
  • Vattenfall
  • Dalakraft
  • Fortum
  • Företagsdata i Åhus
  • Bjärke Energi
  • Sveriges Energi
  • Öresundskraft
Granskad