Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Referensgrupp och expertgrupp

Svenska kraftnät samarbetar nära med både referensgrupp och expertgrupp när det gäller utvecklingen av Elmarknadshubben.

Referensgrupp

Referensgruppen ska säkerställa att projekten behandlar frågor som är viktiga för branschen och elanvändarna. Medlemmarna representerar myndigheter, aktörer på elmarknaden och kundföreträdare. 

Organisation Namn
Konsumentverket Peter Vikström
Konkurrensverket Stig-Arne Anker
Energimarknadsbyrån Anna Carlén
Fastighetsägarna Rikard Silverfur
Ngenic Erik Timan
Expektra Niclas Ehn
Energimyndigheten Niklas Notstrand
Statistiska Centralbyrån Per Andreasson
Oberoende elhandlare Claes Nilsson
Fortum Peter Strannegard
Energi Sverige Ulf Dahlin
Boo Energi Kjell Sjöberg
Vattenfall Leif Sjöberg
Halmstad Energi Monica Karlsson
Bjerke Energi Sigvard Kranz
Energiföretagen i Sverige Catherine Lillo
Svenska kraftnät Tania Pinzón
Energimarknadsinspektionen Marie Larsson
Datainspektionen Jennie Grön

Expertgrupp

I arbetet med Elmarknadshubben har Projektet Elmarknadshubb hjälp av en grupp branschexperter från olika elnäts-och elhandelsföretag. Många har varit med från projektets början och deltagit i modellering av processer och funktionalitet samt granskat framtaget arbetsmaterial. Under 2018 har projektet planerat in sex workshops med expertgruppen. Arbetet i gruppen presenteras i stora delar i projektets projektdokumentation.

Organisation Namn

Bixia

Morgan Andersson

Skellefteå  Kraft

Lisbeth  Palo

Göteborg  Energi Linda Svensson
Dalakraft Sverker Ericsson
GodEl Klara Björngård
Vattenfall Tobias Lindberg
Vattenfall Marine Högberg
E.ON Jens Ljung
E.ON Esad Music
Fortum Sophie Hällgren
Fortum Olof Vengelin

Här nedanför publicerar vi anteckningar, presentationer och dokument från referensgruppens möten.

Granskad