Referensgrupp

Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen har en gemensam referensgrupp för sina respektive projekt när det gäller elmarknadshubben.

Referensgruppen ska säkerställa att projekten behandlar frågor som är viktiga för branschen och elanvändarna. Medlemmarna representerar myndigheter, aktörer på elmarknaden och kundföreträdare. 

OrganisationNamn
Konsumentverket Peter Vikström
Konkurrensverket Stig-Arne Anker
Energimarknadsbyrån Bo Hesselgren
Fastighetsägarna Rikard Silverfur
Ngenic Björn Berg
Expektra Niclas Ehn
Energimyndigheten Niklas Notstrand
Statistiska Centralbyrån Per Andreasson
Oberoende elhandlare Claes Nilsson
Fortum Peter Strannegard
Energi Sverige Ulf Dahlin
Boo Energi Kjell Sjöberg
Vattenfall Leif Sjöberg
Halmstad Energi Monica Karlsson
Bjerke Energi Sigvard Kranz
Energiföretagen i Sverige Catherine Lillo
Svenska kraftnät Tania Pinzón
Energimarknadsinspektionen Sara Sundberg

Här nedanför publicerar vi anteckningar, presentationer och dokument från referensgruppens möten.

Filstorlek
Anteckningar referensgruppsmöte 2 maj 2017

2017-05-24 242
Presentation referensgruppsmöte 2 maj 2017

2017-05-24 751
Anteckningar referensgruppsmöte 2016-11-10

2017-05-24 131
Anteckningar från referensgruppsmöte 19 maj 2016

2017-05-24 203
Anteckningar referensgruppsmöte 8 februari 2016

2016-02-17 475
Ei:s uppdrag och projekt

Referensgruppsmöte 8 februari 2016

2016-02-17 3485
Svenska kraftnäts statusrapport

Referensgruppsmöte 8 februari 2016

2016-02-17 858
Svenska kraftnäts uppdrag och projekt

Referensgruppsmöte 8 februari 2016

2016-02-17 3063
Ei:s statusrapport

Referensgruppsmöte 8 februari 2016

2016-02-17 3488
Granskad