Referensgrupp och expertgrupp

Svenska kraftnät samarbetar nära med både referensgrupp och expertgrupp när det gäller utvecklingen av Elmarknadshubben.

Referensgrupp

Referensgruppen ska säkerställa att projekten behandlar frågor som är viktiga för branschen och elanvändarna. Medlemmarna representerar myndigheter, aktörer på elmarknaden och kundföreträdare. 

OrganisationNamn
Konsumentverket Peter Vikström
Konkurrensverket Stig-Arne Anker
Energimarknadsbyrån Anna Carlén
Fastighetsägarna Rikard Silverfur
Ngenic Björn Berg
Expektra Niclas Ehn
Energimyndigheten Niklas Notstrand
Statistiska Centralbyrån Per Andreasson
Oberoende elhandlare Claes Nilsson
Fortum Peter Strannegard
Energi Sverige Ulf Dahlin
Boo Energi Kjell Sjöberg
Vattenfall Leif Sjöberg
Halmstad Energi Monica Karlsson
Bjerke Energi Sigvard Kranz
Energiföretagen i Sverige Catherine Lillo
Svenska kraftnät Tania Pinzón
Energimarknadsinspektionen Sara Sundberg
Datainspektionen Ulrika Bergström

Expertgrupp

I arbetet med Elmarknadshubben har Projektet Elmarknadshubb hjälp av en grupp branschexperter från olika elnäts-och elhandelsföretag. Många har varit med från projektets början och deltagit i modellering av processer och funktionalitet samt granskat framtaget arbetsmaterial. Under 2018 har projektet planerat in sex workshops med expertgruppen. Arbetet i gruppen presenteras i stora delar i projektets projektdokumentation.

Organisation Namn

Bixia

Morgan Andersson

Skellefteå  Kraft

Lisbeth  Palo

Göteborg  Energi Linda Svensson
Dalakraft Sverker Ericsson
Öresundskraft Kajsa Lilius
GodEl Klara Björngård
Vattenfall Tobias Lindberg
Vattenfall Marine Högberg
E.ON Anders Sköld
E.ON Esad Music
Fortum Sophie Hällgren
Fortum Olof Vengelin

Här nedanför publicerar vi anteckningar, presentationer och dokument från referensgruppens möten.

Filstorlek
Referensgruppsmöte anteckningar-180529.pdf

2018-06-04 212
Referensgruppsmöte presentation180529.pdf

2018-06-04 829
Anteckningar referensgruppsmöte 14 februari 2018 (pdf)

2018-03-14 211
Anteckningar referensgruppsmöte 29 augusti 2017 (pdf)

2018-03-14 205
Anteckningar referensgruppsmöte 2 maj 2017

2017-05-24 242
Presentation referensgruppsmöte 2 maj 2017

2017-05-24 751
Anteckningar referensgruppsmöte 2016-11-10

2017-05-24 131
Anteckningar från referensgruppsmöte 19 maj 2016

2017-05-24 203
Anteckningar referensgruppsmöte 8 februari 2016

2016-02-17 475
Ei:s uppdrag och projekt

Referensgruppsmöte 8 februari 2016

2016-02-17 3485
Svenska kraftnäts statusrapport

Referensgruppsmöte 8 februari 2016

2016-02-17 858
Svenska kraftnäts uppdrag och projekt

Referensgruppsmöte 8 februari 2016

2016-02-17 3063
Ei:s statusrapport

Referensgruppsmöte 8 februari 2016

2016-02-17 3488
Granskad