Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Referen­sgruppen

Referensgruppen ska säkerställa att projekten behandlar frågor som är viktiga för branschen och elanvändarna. Medlemmarna representerar myndigheter, aktörer på elmarknaden och kundföreträdare.

Referensgruppen ska säkerställa att projekten behandlar frågor som är viktiga för branschen och elanvändarna. Medlemmarna representerar myndigheter, aktörer på elmarknaden och kundföreträdare.

Inriktning och aktiviteter för Referensgruppen är förnärvarande under översyn – mer information kommer från projektet under hösten 2019.

Medverkande organisationer

Konsumentverket
Konkurrensverket
Energimarknadsbyrån
Fastighetsägarna
Ngenic
Expektra
Energimyndigheten
Statistiska Centralbyrån
Oberoende elhandlare
Fortum
Energi Sverige
Boo Energi
Vattenfall
Halmstad Energi
Bjerke Energi
Energiföretagen i Sverige
Svenska kraftnät
Energimarknadsinspektionen
Datainspektionen

Granskad