Projektdokum­entation

Svenska kraftnät publicerar här löpande process- och funktionsdokument från projektet som utvecklar elmarknadshubben.

Det publicerade materialet ska inte ses som slutgiltigt utan kan komma att ändras i det fortsatta arbetet. 

Övergripande information  

Innehåller bl.a. dokumentlista, förändringar sedan tidigare publicering och fortsatt processarbete

 Delprocesser Delprocessdiagram för de framtida elmarknadsprocesserna
 BRS Beskrivning av informationsutbytet mellan marknadsaktörerna och Elmarknadshubben (BRS = Business requirement specification)
 Funktionsbeskrivningar Beskrivning av de aktiviteter (t.ex. beräkningar) som ska ske i Elmarknadshubben
 Informationsmodell Beskrivning av den information som ska finnas i Elmarknadshubben, attribut per informationsklass
 Kundsamtycke Beskrivning av kundsamtyckeshantering vid t.ex. leverantörsbyte
 Användargränssnitt Beskrivning av aktörsportal, för både marknadsaktörer och hubbens driftorganisation

 

 

Filstorlek
Elmarknadshubb Utredningsresultat maj 2018.pdf

2018-05-30 726
Demo Kundportal.pdf

Klickbar pdf som beskriver en exempelkunds vy när denne loggar in på Kundportalen

2018-05-30 557
Demo processcenarier.pdf

Klickbar pdf som beskriver en exempelkunds avtalsprocess för ett elhandelsföretag och samtyckesprocess för ett energitjänsteföretag

2018-05-30 874
Faktablad Kundportal.pdf

2018-05-30 38
Övergripande information

Version 2.0

2017-12-15 447
Delprocessbeskrivningar

Version 2.0

2017-12-15 1020
BRS-dokument

 Version 2.0

2017-12-15 3733
Funktionsbeskrivningar

Version 2.0

2017-12-18 658
Informationsmodell

Version 2.0

2017-12-15 1001
Kundsamtycke

Arbetsversion 1.0

2017-12-15 273
Användargränssnitt

Arbetsversion 1.0

2017-12-15 479
Filstorlek
Redovisning av vissa frågor ang. tjänstehubbens utformning m.m.

Förstudierapport till Miljö- och energidepartementet.

2016-06-01 12293
Synpunkter på delredovisning

Rapport över synpunkter på delredovisning till Miljö- och energidepartementet.

2016-11-01 114
Filstorlek
Datalagring tjänstehubben

Sweco har på uppdrag av Svenska kraftnät genomfört en kostnads-nyttoanalys av tre alternativ beträffande lagring av mätvärden för en svensk tjänstehubb.

2016-04-21 1502
Månadsmätvärden Elmarknadshubben

Sweco har på uppdrag av Svenska kraftnät gjort en kostnads-nyttoanalys för två modeller för beräkning av schablon-förbrukning, samt två modeller för en total timavräkning för kraftsystemet.

2016-04-21 923
Granskad