Projektdokum­entation

Svenska kraftnät publicerar här löpande process- och funktionsdokument från projektet som utvecklar elmarknadshubben.

Det publicerade materialet ska inte ses som slutgiltigt utan kan komma att ändras i det fortsatta arbetet. 

 

Filstorlek
Övergripande information

Version 2.0

2017-12-15 447
Delprocessbeskrivningar

Version 2.0

2017-12-15 1020
BRS-dokument

 Version 2.0

2017-12-15 3733
Funktionsbeskrivningar

Version 2.0

2017-12-18 658
Informationsmodell

Version 2.0

2017-12-15 1001
Kundsamtycke

Arbetsversion 1.0

2017-12-15 273
Användargränssnitt

Arbetsversion 1.0

2017-12-15 479
Frågor och svar om processerna 1

Dokumentet besvarar frågor om processerna som ställdes vid vårt seminarium 31 maj 2016.

2016-06-09 96
Frågor och svar om processerna 2

Dokumentet besvarar frågor om processerna som ställdes vid vårt seminarium 28 november 2016.

2016-11-28 102
Filstorlek
Redovisning av vissa frågor ang. tjänstehubbens utformning m.m.

Förstudierapport till Miljö- och energidepartementet.

2016-06-01 12293
Synpunkter på delredovisning

Rapport över synpunkter på delredovisning till Miljö- och energidepartementet.

2016-11-01 114
Filstorlek
Datalagring tjänstehubben

Sweco har på uppdrag av Svenska kraftnät genomfört en kostnads-nyttoanalys av tre alternativ beträffande lagring av mätvärden för en svensk tjänstehubb.

2016-04-21 1502
Månadsmätvärden Elmarknadshubben

Sweco har på uppdrag av Svenska kraftnät gjort en kostnads-nyttoanalys för två modeller för beräkning av schablon-förbrukning, samt två modeller för en total timavräkning för kraftsystemet.

2016-04-21 923
Granskad