Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Projektdokum­entation

Svenska kraftnät publicerar här löpande process- och funktionsdokument från projektet som utvecklar Elmarknadshubben. Det publicerade materialet ska inte ses som slutgiltigt utan kan komma att ändras i det fortsatta arbetet.

Filstorlek
Infograf mätpunktsadresser

2018-10-25 238
Övergripande information

Version 3.0 september 2018

2018-09-17 428
BRS-dokument

Version 3.0 september 2018

2018-09-17 2392
Funktionsbeskrivningar

Version 3.0 september 2018

2018-09-17 346
Roll- och domänmodell

Version 1.0 september 2018

2018-09-17 670
Elmarknadshubb Utredningsresultat

Maj 2018

2018-05-30 726
Demo Kundportal

Klickbar pdf som beskriver en exempelkunds vy när denne loggar in på Kundportalen, maj 2018.

2018-05-30 557
Demo processcenarier

Klickbar pdf som beskriver en exempelkunds avtalsprocess för ett elhandelsföretag och samtyckesprocess för ett energitjänsteföretag, maj 2018.

2018-05-30 874
Faktablad Kundportal

Maj 2018

2018-05-30 38
Filstorlek
Övergripande information

Innehåller bl.a. dokumentlista, förändringar sedan tidigare publicering och fortsatt processarbete, version 2.0 december 2017.

2017-12-15 447
Delprocessbeskrivningar

Delprocessdiagram för de framtida elmarknadsprocesserna, version 2.0. december 2017.

2017-12-15 1020
Funktionsbeskrivningar

Beskrivning av de aktiviteter (t.ex. beräkningar) som ska ske i Elmarknadshubben, version 2.0. december 2017.

2017-12-18 658
BRS-dokument

Beskrivning av informationsutbytet mellan marknadsaktörerna och Elmarknadshubben (BRS = Business requirement specification), version 2.0. december 2017

2017-12-15 3733
Användargränssnitt

Beskrivning av aktörsportal, för både marknadsaktörer och hubbens driftorganisation, arbetsversion 1.0. december 2017.

2017-12-15 479
Kundsamtycke

Beskrivning av kundsamtyckeshantering vid t.ex. leverantörsbyte, arbetsversion 1.0. december 2017.

2017-12-15 273
Filstorlek
Redovisning av vissa frågor ang. tjänstehubbens utformning m.m.

Förstudierapport till Miljö- och energidepartementet.

2016-06-01 12293
Synpunkter på delredovisning

Rapport över synpunkter på delredovisning till Miljö- och energidepartementet.

2016-11-01 114
Filstorlek
Datalagring tjänstehubben

Sweco har på uppdrag av Svenska kraftnät genomfört en kostnads-nyttoanalys av tre alternativ beträffande lagring av mätvärden för en svensk tjänstehubb.

2016-04-21 1502
Månadsmätvärden Elmarknadshubben

Sweco har på uppdrag av Svenska kraftnät gjort en kostnads-nyttoanalys för två modeller för beräkning av schablon-förbrukning, samt två modeller för en total timavräkning för kraftsystemet.

2016-04-21 923
Granskad