Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Processdokumentation

Svenska kraftnät arbetar löpande med process- och funktionsdokumentation för Elmarknadshubben. Denna dokumentation finns på API-portalen. Tidigare processdokumentation. till exempel BRS-dokument, finns kvar som historik.

Aktuell processdokumentation finns på API-portalen (engelska).

Dessa dokument är inte aktuella men finns publicerade för att det vid eventuellt behov ska kunna gå att ta del av tidigare versioner av processdokumentationen.

Filstorlek
Infograf mätpunktsadresser

2018-10-25 238
Övergripande information

Version 3.0 september 2018

2018-09-17 428
BRS-dokument

Version 3.0 september 2018

2018-09-17 2392
Funktionsbeskrivningar

Version 3.0 september 2018

2018-09-17 346
Roll- och domänmodell

Version 1.0 september 2018

2018-09-17 670
Elmarknadshubb Utredningsresultat

Maj 2018

2018-05-30 726
Demo Kundportal

Klickbar pdf som beskriver en exempelkunds vy när denne loggar in på Kundportalen, maj 2018.

2018-05-30 557
Demo processcenarier

Klickbar pdf som beskriver en exempelkunds avtalsprocess för ett elhandelsföretag och samtyckesprocess för ett energitjänsteföretag, maj 2018.

2018-05-30 874
Faktablad Kundportal

Maj 2018

2018-05-30 38
Filstorlek
Övergripande information

Innehåller bl.a. dokumentlista, förändringar sedan tidigare publicering och fortsatt processarbete, version 2.0 december 2017.

2017-12-15 447
Delprocessbeskrivningar

Delprocessdiagram för de framtida elmarknadsprocesserna, version 2.0. december 2017.

2017-12-15 1020
Funktionsbeskrivningar

Beskrivning av de aktiviteter (t.ex. beräkningar) som ska ske i Elmarknadshubben, version 2.0. december 2017.

2017-12-18 658
BRS-dokument

Beskrivning av informationsutbytet mellan marknadsaktörerna och Elmarknadshubben (BRS = Business requirement specification), version 2.0. december 2017

2017-12-15 3733
Användargränssnitt

Beskrivning av aktörsportal, för både marknadsaktörer och hubbens driftorganisation, arbetsversion 1.0. december 2017.

2017-12-15 479
Kundsamtycke

Beskrivning av kundsamtyckeshantering vid t.ex. leverantörsbyte, arbetsversion 1.0. december 2017.

2017-12-15 273
Granskad