Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Informationsbrev och nyheter

Projekt Elmarknadshubb ger ut ett informationsbrev några gånger per år där vi berättar det senaste om projektets arbete och utvecklandet av hubben.

Teckna gärna upp dig på vårt informationsbrev som kommer några gånger per år! Det gör du genom att mejla oss på hubb@svk.se eller prenumerera på nyheter från Svenska kraftnät.

Filstorlek
Nytt om Elmarknadshubben #11 juni 2020

2020-06-25 3361
Nytt om Elmarknadshubben #10 januari 2020.pdf

2020-01-22 1467
Nytt om Elmarknadshubben #9 nov 2019

2019-11-08 962
Nytt om Elmarknadshubben juni 2019.pdf

2019-06-12 387
Nytt om Elmarknadshubben januari 2019.pdf

2019-01-30 320
Nytt om Elmarknadshubben Oktober 2018.pdf

2018-10-02 761
Nytt om Elmarknadshubben #5.pdf

2018-06-05 1330
Nytt om elmarknadshubben #4

Det fjärde informationsbrevet om elmarknadshubben, publicerat i februari 2018.

2018-02-21 548
Nytt om elmarknadshubben #3

Det tredje informationsbrevet om elmarknadshubben, publicerat i december 2017

2017-12-05 704
Fakta om elmarknadshubben

Faktablad om elmarknadshubben, publicerat i oktober 2017.

2017-10-12 2512
Nytt om elmarknadshubben #2

Det andra informationsbrevet om elmarknadshubben, publicerat i september 2017

2017-09-07 159
Nytt om elmarknadshubben #1

Det första informationsbrevet om elmarknadshubben, publicerat i maj 2017

2017-05-31 2761

Aktuellt och nyheter om Elmarknadshubben

Följ aktuella händelser, uppdateringar och nyheter via RSS E-post

Elmarknadshubben: Uppdaterade preliminära filspecifikationer

Hubbprojektet har uppdaterat de preliminära filspecifikationerna för migrering efter en anpassning till de API-specifikationer som tagits fram av hubbens utvecklingsprojekt. De uppdaterade filspecifikationerna publiceras nu som information till branschen.

Elmarknadshubbens informationsbrev juni 2020

Vi inleder sommaren med ett informationsbrev med status i projektet, planerna kring migrering och om vårens intresse för hubben i debatter och media. Vi berättar också om releasen av domänen nätavräkning och hur CEP, the Clean Energy Package, kan komma att påverka hubben.

Elmarknadshubb: status och kommentar kring tidplan

Förseningar i lagstiftningen och debatt kring elhandlarcentrisk modell gör att tidplanen för projekt Elmarknadshubb är oklar. Uppdraget ligger kvar och projektet arbetar vidare i innevarande projektfas t o m september.

Debatt om elmarknadsreform, kommentar från projekt Elmarknadshubb

Dagens industri skriver i en artikel att Centern vill skrota den stora reformen av svensk elmarknad, den elhandlarcentriska marknadsmodellen. Energiminister Anders Ygeman kommenterar i artikeln och instämmer till viss del i kritiken samt välkomnar fortsatta samtal med fler partier.

Gör så här med mätpunktsadresser!

Projekt Elmarknadshubb får en del frågor om mätpunktsadresser från er aktörer. Då detta är viktigt att få rätsida på inför kommande migrering av strukturdata ger Andreas Björklund, som jobbar med migrering i projektet, svar på några viktiga frågeställningar och vad som kan vara värt att lägga lite mer möda på.

Hubbstatus på Energiarena 2020

Martin Olin som är delprojektledare i projekt Elmarknadshubb medverkade på EDFs Energiarena 2020 via inspelning, precis som de andra talarna. Ta del av hans föredrag via länk.

Elmarknadshubben - nya branschrådets första möte

Det nybildade branschrådet har haft sitt första möte - ta del av vad mötet handlade om! Branschrådet ersätter den tidigare referensgruppen och har bildats för att säkerställa en god dialog med branschen under implementeringen av Elmarknadshubben.

Elmarknadshubbens informationsbrev januari 2020

Elmarknadshubbens första informationsbrev för året berättar bland annat om arbetet med den nya Integrationsgruppen, de nyttor och effekter vi ser när hubben är implementerad samt om de rutiner för säkerhetsskyddsuppgifter som tagits fram m m

Elmarknadshubben - aktörsrutiner för informationssäkerhet publicerade

Svenska kraftnät har under en längre tid arbetat med att ta fram aktörsrutiner för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och kunder med skyddad identitet för Elmarknadshubben. Rutinerna är förankrade med externa intressenter och finns nu publicerade för aktörerna på Edielportalen.

Elmarknadshubbens effekter och nyttor

Elmarknadshubben kommer att medföra en omfattande förändring av elmarknaden. Men vad innebär förändringen i praktiken och vilka möjligheter kan det innebära för marknadsaktörerna? Hubbprojektet har gjort en sammanställning av ett antal möjliga effekter och nyttor

Elmarknadshubben - nytt informationsbrev november 2019

Från prototyp till produktion: höstens tema för projekt Elmarknadshubb kan beskrivas som ”växa”. Systemlösningen som nyss var en prototyp har satts på tillväxt och utvecklas nu vidare, API-portalen är under framväxt och arbetsgrupper där vi involverar branschen har vuxit i antal.

Vad innebär Elmarknadshubben?

Under den senaste tiden har det externa intresset för Elmarknadshubben och den elhandlarcentriska modellen ökat. I vissa inlägg och debattartiklar förekommer missuppfattningar eller rena faktafel som vi tycker är viktiga att klargöra genom att beskriva vad Elmarknadshubben innebär.

Elmarknadshubben: branschen positiv till sekventiell driftsättning

Svenska kraftnät skickade i juni ut ett förslag på sekventiell driftsättning. De inkomna remissvaren visar att intressenter i branschen är övergripande positiva men Svenska kraftnät har också fått många relevanta synpunkter kring vilken påverkan en sekventiell driftsättning kan få för de föreslagna funktionsområdena. Projektet kommer nu att arbeta vidare med hur driftsättningen ska genomföras.

Titta på vårt webbinarium!

Nu kan ni ta del av ett informationswebbinarium som ger en kort uppdatering över projektet, vad vi gjort under våren samt vad som händer den närmaste tiden. Det är förinspelat, ligger på webbsidan sli.do och är 18 minuter långt. Där har du även möjlighet att ställa frågor och tala om för oss vad du tycker om formatet.

Nytt informationsbrev från Elmarknadshubben

Projekt Elmarknadshubb önskar trevlig sommar med ett nyinspelat webbinarium om projektstatus, regionmötenas innehåll, uppdatering av tidplan samt pedagogisk film om inventering etc

Systemleverantörer bjuds in till dialogmöte

I implementeringen av Elmarknadshubben spelar systemleverantörer en viktig roll. För att få ytterligare underlag för vidareutveckling av arbetssätt i projektet bjuder vi nu in till ett dialogmöte.

Nytt nyhetsbrev

Gröna milstolpar, året framöver och Norges och Elhubs lansering.

Så här svarade ni på inventeringsenkäten!

Många aktörer har svarat på enkäten - hubbprojektet har nu sammanställt svaren. Drygt 80 % av Sveriges 357 elnäts- och elhandelsföretag har strax före jul svarat på enkäten och uppnått Milstolpe 1.

Milstolpe 1 uppnådd

70 procent av aktörerna har uppnått Milstolpe 1 - inventering, men fortfarande tid kvar att svara på enkäten.

Hubben i tidningen Energi

Pågående inventering av strukturdata, lagförslaget och Estlands erfarenheter av sin datahubb.

Granskad