Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Elmarknadshubbar i grannländerna

Flera grannländer till Sverige går mot en modell med en central informationsplats för elmarknadens aktörer. Det finns fördelar med att Svenska kraftnäts projekt Elmarknadshubb har andra länders hubbinförande att ta lärdom av.

Erfarenheter tas tillvara

De andra nordiska och baltiska ländernas elmarknadshubbar är värdefulla att studera utifrån flera perspektiv. Dels kan vi inom projekt Elmarknadshubb se vilka modeller som fungerar och dels kan vi se vilka vägar som varit svårframkomliga respektive lättframkomliga i förändringsprocessen i stort.

Ny nordisk bild anpassad.png

Samtidigt är de nordiska ländernas marknadslogik olika. Den svenska marknaden är mer komplex i så måtto att det, utöver att det är en större befolkning med fler mätpunkter, finns fler aktörer som hubben måste hantera. Men både Danmark och Sverige följer elhandlarcentrisk modell.

Danmark: www.energinet.dk/El/DataHub (nytt fönster)
Norge: www.elhub.no (nytt fönster)
Finland: www.fingrid.fi (nytt fönster)
Estland: www.elering.ee/en (nytt fönster)

 

Granskad