Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Elmarknadshubben föreslår sekventiell driftsättning

För att minska implementeringsrisken när många förändringar för marknaden sker vid samma tillfälle föreslår projektet en s.k. sekventiell driftsättning. Förslaget ligger på remiss under sommaren.

Införandet av hubben och den elhandlarcentriska modellen innebär att väldigt många förändringar för marknaden ska ske vid samma tillfälle. När flera funktionsområden driftsätts samtidigt ställs stora krav på t.ex. test- och valideringsaktiviteter.

För att minska implementeringsrisken och möjliggöra viss funktionalitet i ett tidigare skede har Svenska kraftnät därför under våren 2019 arbetat fram ett förslag på en så kallad sekventiell driftsättning. Det innebär att driftsättningen av funktionalitet sker vid flera tillfällen under en driftsättningsperiod.

Läs Svenska kraftnäts förslag. Det är viktigt för Svenska kraftnät att få veta om marknadens aktörer och andra berörda intressenter har synpunkter på förslaget. Därför uppmanas alla intressenter att ta del av förslaget och återkomma med eventuella synpunkter senast den 13 september. Använd denna svarsmall.