Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Elmarknadshubben - aktörsrutiner för informationssäkerhet publicerade

Svenska kraftnät har under en längre tid arbetat med att ta fram aktörsrutiner för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och kunder med skyddad identitet för Elmarknadshubben. Rutinerna är förankrade med externa intressenter och finns nu publicerade för aktörerna på Edielportalen.

- Rutinerna berör två informationstyper, berättar Jens Holm, projektledare för projekt Elmarknadshubb på Svenska kraftnät. Det handlar dels om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, dels information om kunder med skyddad identitet. Vi har tydliggjort vad som gäller i Elmarknadshubben och en viktig del i arbetet har varit att förankra hanteringen med externa intressenter säger Jens.

Grundprincipen för båda informationstyperna är att anläggningarna och kunderna behöver finnas som objekt i Elmarknadshubben. Däremot ska vissa uppgifter om anläggningarna och kunderna exkluderas vid registrering i Elmarknadshubben. De nu publicerade rutinerna beskriver mer detaljerat hur exkluderingen ska gå till under aktörernas förberedelsefas – då aktörerna ska validera och migrera information om sina anläggningar, avtal och kunder inför Elmarknadshubbens driftsättning.

- När det gäller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter är det information som är av betydelse för Sveriges säkerhet och det rör ett begränsat antal anläggningar och kunder sett till helheten säger Fredrik Gustavsson, biträdande säkerhetsskyddschef på Svenska kraftnät.

- Detta är inga nya anläggningar och kunder utan de hanteras av aktörerna idag. Det som bland annat tydliggörs i rutinerna är att aktörerna ska följa den säkerhetsskyddslag som trädde ikraft tidigare i år fortsätter Fredrik. En verksamhetsutövare som hanterar dessa anläggningar idag ska enligt lagen säkerställa att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter inte röjs och när Elmarknadshubben kommer så gäller alltså att uppgifterna inte ska registreras där avslutar Fredrik.

För tillgång till rutinerna krävs de vanliga inloggningsuppgifterna till Edielportalen.

Länk till Edielportalen.

Se vidare under flik Information/Elmarknadshubben.