Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Systemleverantörer bjuds in till dialogmöte

I implementeringen av Elmarknadshubben spelar systemleverantörer en viktig roll. För att få ytterligare underlag för vidareutveckling av arbetssätt i projektet bjuder vi nu in till ett dialogmöte.

Det finns ett stort engagemang hos systemleverantörer*, d v s de som ska utveckla API och integrera kundens system till Elmarknadshubben, och ambitionen från oss i projektet är att etablera ett effektivt och transparent samarbete med dem. Som ett första steg kommer vi att bjuda in till ett dialogmöte, där vi samlar representanter från systemleverantörer för att lyssna på synpunkter och behov för att få ytterligare underlag för vidareutveckling av arbetssätt i projektet kopplat till systemleverantörer. Mötet äger rum onsdagen den 5 juni kl 13-15 på Svenska kraftnät i Sundbyberg, Stockholm. 

Representerar du en systemleverantör och vill säkerställa att ditt företag kommer för att ta del av en dialog med oss, vänligen bekräfta till e-post hubb@svk.se en person hos er som bör få ovan beskrivna inbjudan och stå som kontaktperson gentemot Projekt Elmarknadshubb i dessa mer övergripande frågor.

*De systemleverantörer som är aktuella för mötet är de vars system som idag hanterar Ediel-kommunikation mellan elnäts- och elhandelsföretagen. Se www.ediel.se Det handlar om informationsutbyte mellan elmarknadsaktörer i form av mätvärden och strukturdata om elanläggningar och elkunder.