Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Elmarknadens inriktning pekas ut i proposition

Elmarknadens framtida utveckling har tydliggjorts i den inriktningsproposition för energipolitiken som regeringen lämnade till riksdagen den 12 april 2018. Propositionen behandlar hela energiområdet och bygger på den energiöverenskommelse som har ingåtts mellan fem av de åtta riksdagspartierna (Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna).

I propositionen beskriver regeringen (sida 43) hur man arbetar brett med ett antal olika förslag för att utveckla elmarknaden på nationell nivå, inte minst för att underlätta för konsumenter.

Två av de fem punkterna som tas upp är:

"en Elmarknadshubb för samlad hantering av mätdata som möjliggör nya tjänster och underlättar för konsumenter att vara aktiva"

"en elhandlarcentrisk modell där elhandelsföretaget blir den centrala parten på marknaden vilket leder till ökad konkurrens"

Några sidor längre fram i propositionen (sida 47) står bland annat att läsa:

"För att skapa bättre förutsättningar för efterfrågeflexibilitet så att kunderna fullt ut ska kunna delta på elmarknaden avser regeringen att:"

"införa en ordning där elhandlaren blir den centrala parten på marknaden"

"införa en Elmarknadshubb för samlad hantering av mätdata"

Regeringen pekar även ut vikten av att i det fortsatta arbetet med att införa Elmarknadshubben säkerställa en hög nivå av informationssäkerhet och genomföra en riskanalys, bl.a. ur ett säkerhetsskyddsperspektiv. En analys kommer enligt regeringen att genomföras med stöd av myndigheter med ansvar för eller kunskap om informationssäkerhet.

För samtliga parter på elmarknaden som berörs av införandet av en Elmarknadshubb och en elhandlarcentrisk modell är inriktningspropositionen viktig då den pekar ut riktningen för energipolitiken och vad regeringen prioriterar för de kommande åren.

Inriktningspropositionen i sin helhet finns att läsa här: regeringens webbplats (öppnas i nytt fönster)