Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Energipolitikens inriktning på plats

Elmarknadshubben och den elhandlarcentriska modellen har under våren 2018 befästs allt mer. För någon vecka sedan avslutades upphandlingen av systemutvecklingsleverantör och i dagarna beslutades även den inriktningsproposition för energipolitiken som regeringen lade fram den 12 april.

I propositionen beskriver regeringen hur man arbetar brett med ett antal olika förslag för att utveckla elmarknaden på nationell nivå, inte minst för att underlätta för konsumenter (Energipolitikens inriktning, Prop. 2017/18:228).

Två av de fem punkterna som tas upp är:

  • en Elmarknadshubb för samlad hantering av mätdata som möjliggör nya tjänster och underlättar för konsumenter att vara aktiva

  • en elhandlarcentrisk modell där elhandelsföretaget blir den centrala parten på marknaden vilket leder till ökad konkurrens

- "Energilandskapet förändras och i samband med detta behöver marknadsmodellen ses över. Elmarknaden anpassas för att kunna klara kommande förändringar på ett bättre sätt. Ett steg i den riktningen är införandet av Elmarknadshubben och den elhandlarcentriska marknadsmodellen", säger Niclas Damsgaard, tillförordnad divisionschef på System på Svenska kraftnät.

Regelverket för den kommande marknadsmodellen är inte beslutat vilket gör det svårt att genomföra en traditionell upphandling där en lista med krav ska uppfyllas. Svenska kraftnät har därför genomfört en för oss ny typ av upphandling.

  - "Vi har valt en upphandlingsmetodik där vi har handlat upp en leverantör med en förmåga att bygga ett system snarare än att leverera enligt en färdig kravspecifikation. Upphandlingen har genomförts i flera olika steg där de kvalificerade leverantörerna har fått genomföra uppgifter på allt ifrån arkitektur till kodning, men även samarbetet i teamet har bedömts.

 - "Denna innovativa typ av upphandling har gett oss goda möjligheter att utvärdera leverantörerna utifrån flera olika perspektiv där kvalitet har haft högsta prioritet", säger Magnus Stephansson, finanschef på Svenska kraftnät och ordförande i styrgruppen för projekt Elmarknadshubb.

Införandet av ett centralt IT-system och en förändrad marknadsmodell innebär stora förändringar för såväl Svenska kraftnät som övriga berörda parter på elmarknaden.

  - "Under hösten går projekt Elmarknadshubb in i en ny fas. Från Svenska kraftnäts och styrgruppens sida vill vi fortsatt bidra till en så smidig omställning som möjligt. Vi kommer att fortsätta vår satsning på ett nära samarbete med berörda aktörer på elmarknaden samt verka för att bygga en ändamålsenlig Elmarknadshubb som underlättar för aktörerna och effektiviserar processerna", avslutar Magnus Stephansson.

Den svenska Elmarknadshubben beräknas kunna vara på plats tidigast till fjärde kvartalet 2020.

Energipolitikens inriktning, Prop. 2017/18:228 (Länk i nytt fönster)