Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Informations- och dialogmöten om elmarkna­dshubben i höst

Nu är datumen satta för Svenska kraftnäts turné i höst, då vi bjuder in till informations- och dialogmöten om elmarknadshubben.

Det är ännu inte möjligt att anmäla sig, men reservera gärna datum i din kalender om du är intresserad av att närvara.

  • Luleå: 21 november
  • Stockholm: 22 november
  • Göteborg: 28 november
  • Malmö: 29 november

Se hela kalenderatiet för evenemang som vi arrangerar eller deltar i när det gäller elmarknadshubben.

Vad är elmarknadshubben?

Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag av regeringen att införa en central informationshanteringsmodell, en så kallad elmarknadshubb. Elmarknadshubben kommer att vara navet för den information som sänds mellan aktörerna på den svenska elmarknaden. Syftet är att möjliggöra en elhandlarcentrisk modell vilket innebär att man som elkonsument i framtiden endast kommer att behöva ha kontakt med ett elhandelsföretag som fakturerar kostnaderna för både elförbrukning och elnätanvändning.

Regeringens vision är att tillgängligheten till information och det förenklade utbytet av information ska stimulera branschen, inklusive energitjänsteföretag, så att de kan erbjuda elanvändarna nya lösningar inom exempelvis energieffektivisering eller flexibel förbrukning. Läs mer om elmarknadshubben.