Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Informationsin­hämtning (Request for Information) för elmarkna­dshubben inleds 4 april 2017

Inom kort kommer vi att påbörja informationsinhämtning kopplad till den kommande systemlösningen för elmarknadshubben.

Informationsinhämtningen som påbörjas den 4 april 2017 innebär att vi offentliggör ett preliminärt förfrågningsunderlag (Request for Information, RFI) i vårt upphandlingsverktyg Mercell (www.mercell.com). Observera att svarstiden kommer att vara kort (ungefär 4 veckor).

RFI görs då vi vill samla in information, kunskap, erfarenheter och synpunkter från potentiella leverantörer för att kunna förfina det material som slutligen kommer att vara förförfrågningsunderlag i upphandlingen.

Notera dock att Svenska kraftnät inte har skyldighet att genomföra en upphandling efter genomförd RFI. Parter som deltar i RFI-processen får inte heller någon ekonomisk ersättning för att delta.

För mer information vänligen kontakta Jens Holm, projektledare, på telefon 010-475 80 00 eller e-post hubb@svk.se.

Information in English available here (pdf).