Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Informationsin­hämtning (RFI) för migrering till Elmarkna­dshubben

Under februari 2018 kommer Svenska kraftnäts projekt Elmarknadshubben att påbörja en informationsinhämtning (”Request for Information", RFI). Informationshämtningen är kopplad till den kommande upphandlingen av systemlösning för migrering av strukturdata från marknadsaktörerna till Elmarknadshubben.

Lösningen syftar till att initialt förse Elmarknadshubben med strukturdata och säkra datakvalitén. Informationshämtningen görs då vi vill samla in information, kunskap, erfarenheter och synpunkter från potentiella leverantörer för att få en helhetsbild över hur marknaden ser ut inför den kommande upphandlingen.

Notera att Svenska kraftnät inte har skyldighet att genomföra en upphandling efter genomförd RFI. Parter som deltar i RFI-processen får inte någon ekonomisk ersättning för att delta. Att delta i RFI:n är heller inget krav för att ha möjlighet att delta i en framtida upphandling.

För mer information och intresseanmälan vänligen kontakta hubb@svk.se. Ansvarig upphandlare är Mathias Lagerros.