Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Milstolpe 1 uppnådd

70 procent av aktörerna har uppnått Milstolpe 1 - inventering, men fortfarande tid kvar att svara på enkäten.

Nu har drygt 70 % av aktörerna svarat på frågeenkäten i inventeringsinstruktionen som Svenska kraftnät skickade ut i slutet av oktober. Detta innebär också att dessa aktörer har uppnått Milstolpe 1 - det första steget mot driftsättningen av Elmarknadshubben!

Sista svarsdag var den 30 november men eftersom det är viktigt att samtliga aktörer tar del av instruktionen och svarar på enkäten uppmanas de aktörer som ännu inte svarat att göra det så snart som möjligt.

Här listas samtliga aktörer i Sverige med en status om de har nått Milstolpe 1 eller ej. Listan kommer framöver att uppdateras veckovis.
Aktörsstatus Milstolpe 1 - inventering

Inventeringsinstruktionen och frågenkäten