Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ny fas när teori blir till praktik

I dagarna togs ytterligare ett steg i utvecklingen mot den framtida slutkundsmarknaden för el. En systemutvecklings-leverantör är upphandlad och snart på plats och en ny fas startar som innebär att ramar och regelverk som tagits fram i teorin blir till praktik.

I dagarna togs ytterligare ett steg i utvecklingen mot den framtida slutkundsmarknaden för el. Svenska kraftnät har efter en upphandlingsprocess med stor vikt på kvalitet, valt att ge IT-konsultbolaget Cygni förtroendet att utveckla delleverans 1. Leveransen omfattar moment som arkitektur, prototyp och arbetsbeskrivning. I uppdraget ingår även option på fullständig implementation av Elmarknadshubben.

    - "Det har varit spännande att följa upphandlingsprocessen där Cygni är den part som vann upphandlingen efter en utvärderingsprocess som även inkluderade flera arbetsprover. Vi kan nu lägga upphandlingen av delleverans 1 bakom oss och fullt ut fokusera på byggandet av en prototyp med start efter sommaren", säger Jens Holm, huvudprojektledare.

 

Robert Thelander, förändringsledare, Jens Holm huvudprojektledare och Mats Blomkvist delprojektledare

Teori blir till praktik

Projekt Elmarknadshubb går nu in en ny fas. En fas som innebär att vi ska börja omsätta de ramar och regelverk som tagits fram i teorin till praktik. Delar av de framtagna processerna ska nu realiseras i den kommande prototypen.

     - "Den nya fasen blir en spännande förändring för oss alla. Vi kommer nu att lägga stor kraft på att få igång samarbetet med den valda leverantören Cygni", säger Mats Blomkvist, delprojektledare IT.

Testaktörer testar prototyp

Arbetet med prototypen ska vara färdigt i mitten av 2019. Precis som i tidigare faser av projektet behöver vi arbeta tillsammans med marknadens aktörer även i framtagandet och testningen av prototypen.

    - "Arbetet med inventering av strukturdata kommer att pågå parallellt som byggandet av prototypen och är den enskilt viktigaste aktiviteten för samtliga marknadsaktörer under hösten 2018. Vi ser dock att vi innan sommaren 2019 kan ta ytterligare steg genom att inkludera ett begränsat antal testaktörer i verifieringen av de ingående processerna i prototypen. Ett nytt och intressant steg som kommer att ta projektet ett steg närmare sin realisering", avslutar Robert Thelander, ansvarig för förändringsledning.

Elmarknadshubben beräknas kunna driftsättas tidigast i slutet av 2020 och utvecklingen av prototypen är ett första viktigt steg mot detta.