Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ny säkerhetslag påverkar elmarknaden

Regeringen överlämnade i februari propositionen Ett stärkt och modernt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag.

Den nya lagen förtydligar kraven på skydd av säkerhetskänslig verksamhet, alltså de mest skyddsvärda verksamheterna, och innebär en förstärkning av skyddet mot bland annat spioneri och sabotage.

I den nya lagen som skall ta höjd för det förändrade omvärldsläget och den alltmer ökade digitaliseringen inom Sverige ligger fokus inte bara på säkerhetsskydd i traditionell betydelse (myndigheter och uppgifter som relateras till rikets säkerhets eller skyddet mot terrorism) utan det mer omfattande säkerhetskänslig verksamhet som även kan omfatta privata aktörer som bedriver denna typ av verksamhet. Syftet med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten.

 

1§ Prop. 2017/18:89
"..den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd (säkerhetskänslig verksamhet).."

2 §Prop. 2017/18:89
".. Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Lagen kommer att gälla för verksamheter som drivs i såväl offentlig som privat regi.

Länk till regeringens webbplats (öppnas i nytt fönster).