Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nya dokument om Elmarkna­dshubben har publicerats

Svenska kraftnät har arbetat vidare med Elmarknadshubbens processer och funktioner. Nu publiceras uppdaterade versioner av tidigare publicerade dokument samt två nyframtagna dokument.

Följande dokument har publicerats idag:

  • Övergripande information
  • Delprocessbeskrivningar
  • BRS-dokumentation
  • Funktionsbeskrivningar
  • Informationsmodell
  • Kundsamtycke (nytt dokument)
  • Användargränssnitt (nytt dokument)

I dokumentet Övergripande information framgår bland annat vilka större förändringar som har införts sedan tidigare publicering samt vilka områden som Svenska kraftnät kommer att fokusera på i det fortsatta arbetet med processer och funktioner.

Nypublicerade dokument om Elmarknadshubben.

Svenska kraftnät tar gärna emot dina synpunkter på det publicerade materialet. Enklast skickar du dem till oss via e-post: hubb@svk.se. Var noga med att tydligt hänvisa till det dokument och kapitel du avser för respektive synpunkt. Sista dagen för att lämna synpunkter är den 9 februari 2018.