Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nya dokument om elmarknadshubben publicerade

Svenska kraftnät har arbetat vidare med elmarknadshubbens processer och funktioner. Nu publiceras nyframtagna dokument och uppdaterade versioner av tidigare publicerade dokument.

Följande dokument har idag publicerats:

  • Övergripande information
  • Delprocessbeskrivningar
  • BRS-dokumentation
  • Funktionsbeskrivningar
  • Informationsmodell
  • Principer för ändring
  • Korsande processer

I dokumentet Övergripande information framgår bland annat vilka större förändringar som har införts sedan tidigare publicering samt vilka områden som Svenska kraftnät kommer att fokusera på i det fortsatta arbetet med processer och funktioner.

De nypublicerade dokumenten om Elmarknadshubben finns att hämta här.

Svenska kraftnät tar gärna emot dina synpunkter på det publicerade materialet. Enklast skickar du dem till oss via e-post: hubb@svk.se. Var noga med att tydligt hänvisa till det dokument och kapitel du avser för respektive synpunkt. Sista dagen för att lämna synpunkter är den 1 september 2017.