Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Elmarknadshubbens effekter och nyttor

Elmarknadshubben kommer att medföra en omfattande förändring av elmarknaden. Men vad innebär förändringen i praktiken och vilka möjligheter kan det innebära för marknadsaktörerna? Hubbprojektet har gjort en sammanställning av ett antal möjliga effekter och nyttor

Införandet av Elmarknadshubben och en elhandlarcentrisk marknadsmodell kommer att innebära en omfattande förändring av den svenska elmarknaden. Förändringen kommer att få effekter på de flesta marknadsprocesser och det kan vara svårt att få en överblick över förändringen som helhet. Hubbprojektet på Svenska kraftnät har därför publicerat en sammanställning av möjliga effekter och nyttor på projektets webbsida.

Bertil Dyrberg, produktägare i hubbprojektet förklarar här lite mer.

Varför har det här arbetet gjorts och hur många effekter och nyttor har tagits fram?

- Vi har under lång tid arbetat med att utveckla hubbens funktionalitet för att stödja marknadsprocesserna på ett så bra sätt om möjligt. Under detta arbete har vi identifierat ett antal effekter och nyttor inom olika marknadsprocesser säger Bertil. liten Bertil.jpg

Sammanlagt är det nästan 60 stycken konkreta punkter, vårt syfte med sammanställningen är att nå ut till marknaden och branschen på ett tydligt och transparent sätt - att berätta om det vi har sett.

Vissa effekter är rena nyttor, det vill säga konsekvenserna är av sådant slag att det blir bättre för i princip alla. Exempelvis dagens ganska tidsödande fullmaktshantering som kommer ersättas av digitala kundsamtycken, vilket möjliggör automatiserade och snabba processer. Ännu en tydlig förbättring är förhöjd datakvalitet som kommer minska fel och rättningar i systemen

Andra effekter kan aktörerna komma att bedöma olika beroende på vilken situation de är i idag och vilka förutsättningar de har att anpassa sin verksamhet till hubben.

Hur har arbetet gått till med att försöka tydliggöra skillnaden mellan "före" och "efter" införandet av Elmarknadshubben och den elhandlarcentriska modellen?

- Vi började bena i de förändringar som utkristalliserades vartefter vi arbetade med olika områden. Vad betyder de? För vem blir det skillnad?

Det är en ganska komplex förändring och för att underlätta läsningen har vi beskrivit varje effekt och nytta i tre olika "förklaringsnivåer" på vår hemsida. Tanken är att kunna ge läsaren både en snabb överblick samtidigt som vi möjliggör en fördjupad förståelse.

Vi hoppas att sammanställningen ska vara till nytta för olika typer av intressenter till hubben. Vår förhoppning är bland annat att den kan användas som underlag i det interna arbetet ute hos aktörerna. Det är väldigt viktigt att varje aktör skapar sig en förståelse för vad hubben är och vad marknadsförändringen kan komma att innebära för just deras verksamhet.

Blir det automatiskt så här som ni beskriver nu?

- Nej, Elmarknadshubben är i många fall en möjliggörare. Effekterna och nyttorna kommer i de flesta fall behöva realiseras av aktörerna och andra intressenter på marknaden.

Är sammanställningen av effekter och nyttor klar nu eller kommer den framöver att kompletteras med nya perspektiv?

- Allt eftersom vi fortsätter att analysera och utveckla nya marknadsområden i Elmarknadshubben kommer vi säkert att kunna se fler effekter och nyttor. Eftersom arbetet är uppbyggt så att vi har nära dialog med marknadens aktörer, bland annat genom verksamhets- och integrationsgruppen, så kommer det även finnas goda möjligheter för aktörerna att vara med och belysa olika aspekter av effekter och nyttor avslutar Bertil

 

För frågor om projekt Elmarknadshubb kontakta hubb@svk.se