Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Så här svarade ni på inventeringsenkäten!

Många aktörer har svarat på enkäten - hubbprojektet har nu sammanställt svaren. Drygt 80 % av Sveriges 357 elnäts- och elhandelsföretag har strax före jul svarat på enkäten och uppnått Milstolpe 1.

De knappt 20 % av aktörerna som ännu inte svarat är företrädesvis små aktörer med ett mindre antal anläggningar. Sett till antalet anläggningar representerar därmed de inkomna enkätsvaren en stor majoritet av marknaden.

Hubbprojektet har sammanställt enkätsvaren i en rapport.

I rapporten framgår att de flesta aktörer har påbörjat sitt arbete inför de kommande migreringsaktiviteterna vilket vi i projektet tycker är glädjande. De flesta har kommit igång bra även om mycket arbete kvarstår, det är enligt förväntan eftersom arbetet är omfattande och förväntas pågå under en längre tid.

Här listas samtliga aktörer i Sverige med en status om de har nått Milstolpe 1 eller ej. De aktörer som ännu inte svarat uppmanas att göra det så snart som möjligt.
Aktörsstatus Milstolpe 1 - inventering

Här finns inventeringsinstruktionen och frågenkäten


Hubbprojektet önskar er alla en riktigt God jul och ett Gott nytt år!