Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Elmarknadshubb: status och kommentar kring tidplan

Förseningar i lagstiftningen och debatt kring elhandlarcentrisk modell gör att tidplanen för projekt Elmarknadshubb är oklar. Uppdraget ligger kvar och projektet arbetar vidare i innevarande projektfas t o m september.

Projekt Elmarknadshubb vill gärna följa upp status i projektet efter de artiklar som på sistone publicerats i Dagens industri (se länkar nedan) samt berätta hur vi arbetar vidare i det uppdrag som ligger på oss att färdigställa.

Vi noterar att det råder en livlig diskussion om den elhandlarcentriska marknadsmodellen som vår utveckling av en hubb baserar sig på. Några aktörer vill att den slopas medan andra vill att den realiseras. Det finns även en begynnande splittrad politisk ståndpunkt i denna fråga.

Svenska kraftnäts uppdrag från regeringen är att utveckla en hubb baserad på en elhandlarcentrisk modell. Den lagstiftning som krävs har försenats i flera omgångar och inte minst med tanke på Corona är risken stor att ytterligare förseningar är att vänta.

För Svenska kraftnät och alla andra berörda aktörer på marknaden är det nu viktigt att snarast få besked kring tidplan för lagstöd och om eventuella förändringar av reformens omfattning för att kunna planera fortsatta aktiviteter. Givet osäkerheten kring när ett lagstöd kan finnas på plats kommer projekt Elmarknadshubb att återkomma med en uppdaterad tidplan så fort vägledning finns.

På grund av en detta beslutade Svenska kraftnäts styrelse i maj 2020 att i nuläget endast förlänga nuvarande projektfas till och med september 2020. Förhoppningen är att mer information från regeringen har kommit till nästa styrelsemöte i september för att då kunna fatta beslut om kommande projektfas.

För frågor kontakta hubb@svk.se

DI-artiken 6 juni Omstridd reform hotas (länk till artikel i DI, kräver prenumeration)
Artikeln i pdf (öppnas i nytt fönster)

Elmarknadshubbens kommentar den 19 maj efter DIs tidigare nyhet