Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Elmarknadshubben - ny information om pågående inventering

Uppdaterad aktivitetsplan, attributinformation och ny frågeenkät för pågående inventeringsaktiviteter.

Nu har Svenska kraftnät publicerat uppdaterad information på projekt Elmarknadshubbs webbplats. Informationen skickas även per e-post till kontaktpersoner angivna i Edielportalen.

Uppdaterad aktivitetsplan

Pågående inventeringsaktiviteter fortsätter enligt plan. Aktivitetsplanen har uppdaterats avseende förseningar för migreringssystemet, pilotgruppstester och valideringsloop. Se aktivitetsplan.

Uppdaterad attributlista leveranspunkter

Svenska kraftnät har fått in vissa synpunkter och frågor från aktörerna, därför har listan med informationsattribut som ska inventeras nu uppdaterats och förtydligats. Se attributslista leveranspunkter.  

Ny attributlista gränspunkter

Inventeringsinstruktionen som skickades ut i oktober 2018 avsåg strukturdata för leveranspunkter (mätpunkter för förbrukning eller produktion). För elnätsföretagen kompletteras nu inventeringen med informationsattribut som ska inventeras för gränspunkter. Se attributlista gränspunkter

Ny frågeenkät

Svenska kraftnät följde upp aktörernas arbete med inventeringen via en första frågeenkät i november 2018. Ytterligare en uppföljning av aktörernas arbete kommer nu att ske via en andra frågenkät som ska besvaras senast den 5 april 2019. När ni som aktör har besvarat den andra frågeenkäten har ni passerat Milstolpe 2. Se frågeenkät

Bakgrund

Svenska kraftnät skickade i oktober 2018 en inventeringsinstruktion till samtliga elnäts- och elhandelsföretag i Sverige. Inventeringen syftar primärt till att aktörerna ska kartlägga strukturdata i sina system gentemot de informationsattribut som framöver ska migreras till Elmarknadshubben. Aktörernas inventeringsaktiviteter innebär ett omfattande arbete som förväntas fortsätta fram till att migreringssystemet är på plats och datauppladdningen för validering påbörjas. (Under inventeringen kommer aktörerna inte att skicka någon data till Svenska kraftnät.)