Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Elmarknadshubben: Uppdaterade attributlistor och preliminära filspecifikationer

Hubbprojektet har uppdaterat vissa delar av dokumentationen för den pågående inventeringen av strukturdata efter synpunkter från branschen och input från hubbens utvecklingsprojekt.

Uppdateringarna rör bland annat:

- Attributen Förnamn, Efternamn och Organisationsnamn har fått nya benämningar

- Nytt attribut, Mätpunkt aktiv från

- Tillståndsdiagrammen för mätpunkt och avräkningsobjekt har uppdaterats

De uppdaterade inventeringsdokumenten finns här. Se ändringslogg i dokumentet "Informationsattribut för inventering - leveranspunkter" för en förteckning av alla uppdaterade attribut.

Sedan tidigare finns preliminära filspecifikationer publicerade på hubbprojektets hemsida. Även dessa dokument har nu uppdaterats i enlighet med uppdateringarna i inventeringsdokumentationen ovan.

Filspecifikationerna är preliminära men har publicerats i ett tidigt skede för att projektet vill beskriva hur datafilerna planeras att utformas samt för att göra det möjligt för branschen att komma med synpunkter.

De uppdaterade preliminära filspecifikationerna finns här.