Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Elmarknadshubben: Uppdaterade preliminära filspecifikationer

Hubbprojektet har uppdaterat de preliminära filspecifikationerna för migrering efter en anpassning till de API-specifikationer som tagits fram av hubbens utvecklingsprojekt. De uppdaterade filspecifikationerna publiceras nu som information till branschen.

Hubbprojektet har uppdaterat de preliminära filspecifikationerna för migrering efter en anpassning till de API-specifikationer som tagits fram av hubbens utvecklingsprojekt. De uppdaterade filspecifikationerna publiceras nu som information till branschen.

Uppdateringarna rör bland annat:

  • Attributen Anläggningstyp och Avräkningsmetod har utgått
  • Nya attribut t.ex. Mätarnummer och Konstant
  • Kodlistan för Kund-ID typ är uppdaterade

De uppdaterade preliminära filspecifikationerna finns att ta del av här . Filspecifikationerna är fortsatt preliminära men har publicerats i ett tidigt skede för att projektet vill beskriva hur datafilerna planeras att utformas samt för att göra det möjligt för branschen att komma med synpunkter.

I nuläget avvaktar hubbprojektet med implementationen av migreringssystemet. Inför att migreringssystemet framöver tas i drift kommer fastställda filspecifikationer att publiceras – det är dessa som aktörerna ska använda för att ladda upp data. De preliminära filspecifikationerna är enbart för information.

Sedan tidigare finns även ett antal inventeringsdokument publicerade på hubbprojektets hemsida. Vissa av dessa dokument har nu uppdaterats i enlighet med uppdateringarna i filspecifikationer ovan. De uppdaterade inventeringsdokumenten finns här.

Se ändringslogg i dokumentet "Informationsattribut för inventering - leveranspunkter" för en förteckning av alla uppdaterade attribut.