Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Efter sommaren - projektet expanderar och inventering av strukturdata står för dörren

Vi som jobbar med Elmarknadshubben har flyttat och kavlat upp armarna efter sommarsemestrarna.

Projektet har vuxit med ett team av Cygnikonsulter som i egenskap av vinnare av upphandlingen av systemutvecklingsleverantör nu inleder själva bygget av prototypen för hubben. Det innebär att utvecklingen av prototypsystemet Elmarknadshubben tas fram i tätt samarbete mellan Svenska kraftnäts verksamhetskunniga och leverantören Cygni som är ansvariga för den tekniska lösningen.

Inventering av strukturdata – instruktioner är på gång

Under hösten kommer projektet att skicka ut instruktioner inför den inventering av strukturdata som ska ske ute hos alla elhandels- och elnätsföretag. Syftet är att marknadsaktörerna förstår vilken information som de kommer att vara ansvariga för i Elmarknadshubben samt att de påbörjar analys om de har informationen i egna system i nuläget och vilka luckor som finns. I samband med utskicket av inventeringsinstruktioner ska varje aktör också svara på ett frågeformulär om bl a status i förberedelserna.

Fram tills att inventeringsinstruktionen skickas ut uppmanar vi alla marknadsaktörer att arbeta med AI-listor för att rätta eventuella fel i kund- och anläggningsdata.

OBS! - för att kunna ta emot inventeringsinstruktionen behöver samtliga aktörer, på Edielportalen, ange kontaktväg och kontaktperson för migreringen. Namn och e-postadress till kontaktpersonen ska anges senast den 15 oktober (ett tips är att ange en personoberoende e-postadress som även andra i organisationen kommer åt i t.ex. semestertider).

Edielkonferensen

Glöm inte att anmäla dig till Edielkonferensen i oktober, sista anmälningsdag är den 7 september!
https://www.svk.se/aktorsportalen/elmarknad/ediel--och-avrakningskonferens/

 

Hälsningar projekt Elmarknadshubb