Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Vi har inlett informationsin­hämtning (Request for Information) för elmarkna­dshubben

Informationsinhämtning kopplad till den kommande systemlösningen för elmarknadshubben har påbörjats.

Informationsinhämtningen innebär att vi har offentliggjort ett preliminärt förfrågningsunderlag (Request for Information, RFI) i vårt upphandlingsverktyg Mercell (www.mercell.com). Vi tar emot svar på vår informationsförfrågan fram till 2 maj 2017. För att komma åt underlaget behöver man kontakta Mercell och få inloggningsuppgifter.

RFI görs då vi vill samla in information och kunskap från IT-systemleverantörer på marknaden för att kunna förfina det material som slutligen kommer att vara förförfrågningsunderlag i kommande upphandling för tjänstehubben.

Notera dock att Svenska kraftnät inte har skyldighet att genomföra en upphandling efter genomförd RFI. Parter som deltar i RFI-processen får inte heller någon ekonomisk ersättning för att delta.

För mer information vänligen kontakta Jens Holm, projektledare, på telefon 010-475 80 00 eller e-post hubb@svk.se.

Information in English available here (pdf).