Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Till startsidan

Om projektet

Projekt Elmarknadshubb bedrivs av Svenska Kraftnät. I uppdraget ingår att utveckla och driva en Elmarknadshubb för den svenska elmarknaden. Hubben ska möjliggöra rutiner och det utbyte av information som aktörerna behöver.Projektets arbetssätt beskrivs på Elmarknadshubbens webbsidor.

För Energimarknadsinspektionen, Ei handlar uppdraget om att ta fram förslag till regeländringar som krävs för att införa elmarknadshubben och möjliggöra en så kallad elhandlarcentrisk modell. Idag har elanvändaren kontakt med både elhandelsföretaget och elnätsföretaget. Den elhandlarcentriska modellen innebär bland annat att elanvändare bara behöver ha kontakt med elhandelsföretaget som ska fakturera kostnaderna (för både elförbrukning och elnätanvändning) och kunna ge en samlad bild av kundens avtal.

Ett antal rapporter från och med 2009 fram till 2017 har lett till regeringsuppdraget till Svenska kraftnät.

Läs om uppdraget från regeringen på regeringens webbplats.

 

En svensk elmarknad i förändring

Samtliga aktörer på svensk elmarknad blir berörda av den framtida Elmarknadshubben utifrån sina respektive roller. Det gäller samtliga elproducenter inom olika energislag och privata elanvändare likväl som företag och industrier. Förändringen blir mest konkret för elnätsföretag och elhandelsföretag vars roller förändras.

Granskad