Implementering

Vi planerar preliminärt att påbörja implementeringsprocessen i början av 2019 då upphandlingen är avslutad och vi har tilldelat en leverantör uppdraget att skapa den IT-lösning som ska bli själva informationshanteringssystemet i elmarknadshubben.

Stor arbetsinsats av framtida användare redan 2018

För att implementeringen ska lyckas krävs att samtliga aktörer som förväntas använda elmarknadshubben först genomgår en intern inventeringsprocess av strukturdata och processer. Därefter behöver respektive aktörs system anpassas så att det är kompatibelt med den kommande elmarknadshubben.

Testning och drifttagning av elmarknadshubben kommer att föregås av en period där strukturdata migreras till elmarknadshubben. Det är mycket viktigt att alla som kommer att använda elmarknadshubben i god tid ser till att inventera, migrera och testa, för att allt ska fungera i elmarknadshubben vid drifttagningen. Detta arbete kommer att pågå under 2018 till 2020 och vi planerar att elmarknadshubben ska kunna tas i drift mot slutet av 2020.

Driftsättning

I ett komplext projekt som detta är det många faktorer som påverkar tidplanen. Vi arbetar för att elmarknadshubben ska kunna tas i drift mot slutet av 2020.

Granskad