Informationsin­hämtning

Den 4 april 2017 påbörjades informationsinhämtning kopplad till den kommande systemlösningen för elmarknadshubben.

Informationsinhämtningen innebar att vi offentliggjorde ett preliminärt förfrågningsunderlag (Request for Information, RFI) i vårt upphandlingsverktyg Mercell (www.mercell.com). Informationsinhämtningen stängde 2 maj 2017.

RFI gjordes då vi vill samla in information, kunskap, erfarenheter och synpunkter från potentiella leverantörer för att kunna förfina det material som slutligen kommer att vara förförfrågningsunderlag i upphandlingen.

Svenska kraftnät har ingen skyldighet att genomföra en upphandling efter en RFI. En leverantör får ingen ekonomisk ersättning för att delta men det kan ses som ett tillfälle att synliggöra den egna varan eller tjänsten.

Granskad