Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Till startsidan

Informationsinhämtning från leverantörer

Vid ett flertal tillfällen genomför projekt Elmarknadshubb informationsinhämtning (RFI) från leverantörer

Under februari 2018 påbörjade Svenska kraftnäts projekt Elmarknadshubb  en informationsinhämtning ("Request for Information", RFI).

Informationshämtningen är kopplad till den kommande upphandlingen av systemlösning för migrering av strukturdata från marknadsaktörerna till Elmarknadshubben.

Upphandlingen av migreringstjänsten är nu påbörjad, inbjudan att ansöka om att lämna anbud har gått ut till leverantörer registrerade i UNCE (Achilles Utilities Nordics & Central Europé). Vi beräknas kunna teckna avtal med vinnande leverantör i slutet av Q1 2019.

Lösningen syftar till att initialt förse Elmarknadshubben med strukturdata och säkra datakvalitén. Informationshämtningen görs då vi vill samla in information, kunskap, erfarenheter och synpunkter från potentiella leverantörer för att få en helhetsbild över hur marknaden ser ut inför den kommande upphandlingen.

Tidigare insamling av information

Även under 2017 genomfördes en RFI då vi ville samla in information, kunskap, erfarenheter och synpunkter från potentiella leverantörer för att kunna förfina det material som slutligen kommer att vara förförfrågningsunderlag i upphandlingen. Informationsinhämtningen innebar att vi offentliggjorde ett preliminärt förfrågningsunderlag (Request for Information, RFI) i vårt upphandlingsverktyg Mercell. Informationsinhämtningen stängde 2 maj 2017.

Notera att Svenska kraftnät inte har skyldighet att genomföra en upphandling efter genomförd RFI. Parter som deltar i RFI-processen får inte någon ekonomisk ersättning för att delta. Att delta i RFI:n är heller inget krav för att ha möjlighet att delta i en framtida upphandling.

För mer information och intresseanmälan vänligen kontakta hubb@svk.se. Ansvarig upphandlare är Mathias Lagerros.

Granskad