Kravspecificering

Det arbete som projektet har gjort med att kartlägga och utveckla elmarknadsprocesserna omsätts till kravspecificeringar för den IT-lösning som ska upphandlas och bli själva informationshanteringssystemet i elmarknadshubben. Detta arbete ligger till grund för den upphandling som kommer att påbörjas tidigast mot slutet av 2017.

Granskad